O-STA

Vabilo na predstavitev Terminološkega slovarja avtomatike

V sredo, 18. februarja 2015, ob 11. uri bo v Veliki dvorani SAZU (Novi trg 3, Ljubljana) predstavitev Terminološkega slovarja avtomatike, ki sta ga izdala Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in Društvo avtomatikov Slovenije pri založbi ZRC SAZU.

Terminološki slovar avtomatike vsebuje vsebuje 1753 terminov s področja avtomatike, ki vključuje matematično modeliranje, simulacijo dinamičnih sistemov, avtomatsko vodenje s pripadajočimi gradniki in robotiko. Področje se prepleta tudi z obdelavo signalov, informacijskimi tehnologijami in proizvodnimi tehnologijami. Namenjen je zlasti strokovnjakom in študentom, ki se ukvarjajo s tehnologijo vodenja in dinamičnimi sistemi na tehniških in netehniških področjih. Pri izdelavi slovarskih sestavkov je bila uporabljena in sistematično pregledana relevantna strokovna literatura. Termini so pojasnjeni z definicijo, ki pojem uvršča v pojmovni sistem stroke, ali s kazalko, ki usmerja na ustreznejši termin. Z normativnimi podatki želi slovar prispevati k poenotenju terminologije na področju avtomatike. Različna poimenovanja istega pojma so namreč lahko vir številnih nesporazumov, kar onemogoča natančno in učinkovito strokovno sporazumevanje. Ker je avtomatika izrazito vezana na angleško terminologijo, slovar vsebuje tudi angleške ustreznike.

Slovar je prosto dostopen tudi v elektronski obliki na spletišču Terminologišče (http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/slovarji/avtomatika).

Avtorji slovarja prof. R. Karba, doc. G. Karer, prof. T. Bajd s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, prof. J. Kocijan z Odseka za sisteme in vodenje Inštituta "Jožef Stefan" in dr. M. Žagar Karer z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU ter njihovi sodelavci s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru se imenovanim organizacijam zahvaljujejo za podporo terminološkemu delu na področju avtomatike.