O-STA

Nov občinski program varstva okolja


Velenje, 16. februar 2015 - Mestna občina Velenje bo v letu 2015 v sodelovanju z Inštitutom za ekološke raziskave ERICo, d. o. o., pripravila nov občinski program varstva okolja.

Vse zainteresirane vabimo na prvo delavnico, kjer bomo identificirali okoljske probleme v naši občini. Delavnica bo potekala v sredo, 25. februarja 2015, ob 16. 30 v Vili Bianci.

Mestne občine so po Zakonu o varstvu okolja zavezane za pripravo programov varstva okolja za svoja območja. Program varstva okolja izhaja iz stanja okolja, določa prednostna vprašanja, strateške, okoljske in konkretne cilje ter ukrepe in projekte za doseganje ciljev. Je skupni strateški dokument občine, občinskega sveta, župana in občinske uprave.

Za območje mestne občine Velenje je bil prvi program varstva okolja sprejet leta 2010 in velja do leta 2015.

Trajnostno naravnan strateški dokument bo osnova za nadaljnji prostorski, gospodarski in družbeni razvoj občine. Naša želja je, da pri njegovem nastajanju sodelujejo tako občinska uprava kot tudi podjetja, organizacije in občani, zato vse zainteresirane vljudno vabimo k sodelovanju.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje