O-STA

Na otroškem parlamentu letos o izobraževanju in poklicni orientaciji

Velenje, 19. februar 2015 - V ponedeljek, 23. februarja 2015, se bo ob 10. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje pričel otroški parlament, ki ga vsako leto izvedemo skupaj z Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje. Mladi udeleženci parlamenta bodo tokrat razpravljali o izobraževanju in poklicni orientaciji. Uvodoma jih bo nagovoril tudi župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič.

Otroški parlamenti so se razvili kot oblika participacije mladih, ki se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Otroci imajo možnost izraziti svoja mnenja, ki so plod njihovih lastnih izkušenj in doživetij.

Srečevanje mladih parlamentarcev organizira Zveza prijateljev mladine Slovenije že od leta 1990. Otroci na nacionalnem otroškem parlamentu sami izberejo temo, ki jo potem naslednje leto obravnavajo na otroškem parlamentu na vseh ravneh.