O-STA

Rekonstrukcija Jenkove ceste


Velenje, 17. marec 2015 - Podjetje VOC, d. d., je že pričelo z rekonstrukcijo Jenkove ceste, ki bo predvidoma trajala do konca maja.

Med izvajanjem del bo urejen obvoz, ki bo primerno označen. Ves čas rekonstrukcije ceste pa bo možen dovoz do Glasbene šole Velenje, Osnovne šole Antona Aškerca in večstanovanjske stavbe na naslovih Jenkova cesta 15, 17 in 19.

Izvajalec rekonstrukcije bo dela opravil v dveh fazah. Prva faza obsega rekonstrukcijo ceste med Tomšičevo cesto in priključkom, ki vodi do Glasbene šole Velenje, drugo fazo pa bodo izvajali od cestnega priključka pri glasbeni šoli do mostu čez reko Pako.

Dela obsegajo rekonstrukcijo ceste, avtobusnega postajališča, pločnikov, obnovo komunalne infrastrukture in gradnjo dveh kolesarskih pasov. Prav tako bo izvajalec del podrl drevesa, ki se nahajajo pri večstanovanjski stavbi na naslovih Jenkova cesta 15 in 17. Nadomestil jih bo z novimi, primernejšimi vrstami.

Vrednost del znaša 363.644,42 evra (z vključenim davkom na dodano vrednost).

Vse udeležence v prometu prijazno prosimo za strpnost in razumevanje ter upoštevanje spremenjenega prometnega režima.

Lep pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje