O-STA

Občani predlagali ukrepe za reševanje okoljskih problemov


Velenje, 26. marec 2015 - Mestna občina Velenje je včeraj popoldan v sodelovanju z Inštitutom za ekološke raziskave ERICo, d. o. o., organizirala že drugo delavnico v okviru priprave novega občinskega programa varstva okolja.

Udeleženci prve delavnice so izpostavili probleme na 7 različnih področjih - zrak in podnebne spremembe, vode, tla, odpadki, hrup, svetlobno onesnaženje in narava. V okviru včerajšnje delavnice pa so občanke in občani v petih delovnih skupinah identificirali ukrepe za reševanje posameznih okoljskih problemov. Kot enega izmed najbolj negativnih vplivov na okolje so izpostavili promet oziroma izpuste onesnaževal iz prometa, ki po njihovem mnenju pomembno vplivajo tako na kakovost zraka kot tudi tal. Promet je bil izpostavljen tudi kot največji povzročitelj hrupa.

V nadaljevanju postopka izdelave novega občinskega programa varstva okolja bomo na podlagi zbranih izsledkov delavnic pripravili osnutek programa, na katerega bodo lahko občani še vedno dajali pripombe. Osnutek novega občinskega programa varstva okolja, ki bo trajnostno naravnan, bo v zaključni fazi obravnaval Svet Mestne občine Velenje.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje