O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Znani naj prostovoljci za leto 2014

Velenje, 30. marec 2015 - V soboto, 28. marca, smo v sodelovanju z Mladinskim centrom Velenje in Mladinskim svetom Velenje na prireditvi ob Dnevu za spremembe v Vili Bianci razglasili zmagovalce natečaja Naj prostovoljska organizacija v mestni občini Velenje v letu 2014, naj prostovoljec v mestni občini Velenje v letu 2014 v kategoriji do 30 let in naj prostovoljec v mestni občini Velenje v letu 2014 v kategoriji nad 30 let.

Na natečaj je prispelo 15 prijav, od tega pet za naj prostovoljsko organizacijo, pet za naj prostovoljca v kategoriji do 30 let in pet za naj prostovoljca v kategoriji nad 30 let.

Nominiranci za naj prostovoljca v kategoriji do 30 let so bili: Tadej Jezernik, Nika Jalšovec, Barbara Makovšek, Klara Lipnikar in Mirjam Turner.

Komisija je za naj prostovoljko v kategoriji do 30 let v letu 2014 izbrala Mirjam Turner, ki je prostovoljka že vse od osnovnošolskih dni. Številne izkušnje si je Mirjam pridobila v največjih velenjskih prostovoljskih organizacijah, kjer si je nabirala izkušnje. S svežo energijo in pripravljenostjo pomagati prispeva veliko k večji odgovornosti posameznikov in širše družbe. Njeno delo je povezano predvsem z otroki in mladostniki iz socialno šibkih skupin, otroki v stiski in odraščajočimi mladostniki. Pri svojem delu je odgovorna, samostojna, zanesljiva, neprestano širi lastna obzorja in izpopolnjuje metode in tehnike dela, v organizacijo pa prinaša dodaten zagon in veselje do dela.

Pet nominirancev je bilo tudi za naziv naj prostovoljec v kategoriji nad 30 let, in sicer: Jožica Vodovčnik, Olga Bračič, Koloman Lainšček, Anita Lepej in Branko Čumurdžić.

Za naj prostovoljca v kategoriji nad 30 let v letu 2014 je komisija izbrala Kolomana Lainščka, ki je prostovoljec že mnogo let. Že več let širi mrežo za pridobivanje pomoči v obliki opreme, oblačil, prevozov, hrane. Sodeloval je v številnih udarniških akcijah, pomaga ljudem v stiski oz. vsem, ki pomoč potrebujejo. Neprecenljiva je bila tudi njegova angažiranost lani v času žledoloma. Koloman Lainšček je tudi član Strokovnega sveta za socialna vprašanja pri Socialnih demokratih Velenje, prav tako pa je predsednik Društva brigadirjev Velenje in predsednik Zveze brigadirjev Slovenije.

Za naziv naj prostovoljska organizacija v letu 2014 so bile nominirane naslednje organizacije: Društvo Invalid Konovo, Društvo upokojencev Velenje, Društvo za boj proti raku Velenje, Slovensko društvo Hospic, Območni odbor Velenje in Prostovoljno gasilsko društvo Škale.

Za naj prostovoljsko organizacijo v letu 2014 je bilo na sobotni prireditvi proglašeno Društvo za boj proti raku Velenje.

V lanskem letu so bili v društvu zelo aktivni. Povečali so aktivnosti za občanke in občane mestne občine Velenje. Z organizacijo strokovnih predavanj, delavnic, izletov, šol zdravja, individualnih pogovorov so širili poslanstvo društva. Predvsem pa so skozi vse leto s svojim programom poudarjali pomen zdravega življenjskega sloga.

Kulturni program so s svojim nastopom na prireditvi zelo popestrili člani Šaleškega študentskega okteta.

Častni pokrovitelj prireditve ob Dnevu za spremembe, ki jo Mestna občina Velenje vsako leto podpre, je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič.