O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Simulator varne vožnje v sklopu akcije "Starejši voznik"

Spoštovani,

Svet za preventivo in vzgojo Mestne občine Velenje bo v sklopu preventivne akcije "Starejši voznik" v mesecu aprilu organiziral predavanja in izobraževanja za izboljšanje prometne varnosti. V teoretičnem delu preventivne akcije bodo predstavili: vzroke prometnih nesreč, tehnične pripomočke vozil, varnostni pas in simulator varne vožnje. Simulator varne vožnje, ki so ga razvili na Medpodjetniškem izobraževalnem centru in ga bomo v Mestni občini Velenje odkupili, posnema vse situacije, ki se odvijajo v prometu, tako v mestu kot na obmestnih cestah ali avtocestah, od semaforiziranih križišč, krožišč, razvrščanja do uporabe smerokazov, prometnih znakov in hitrostnih omejitev. Prav tako pa na voznika s pomočjo elektronskih cilindrov in gravitacijske silen prenaša sile, ki delujejo na voznika med vožnjo. Več o simulatorju v zloženki v priponki.

Akcijo "Starejši voznik" bodo izvedli:

- 2. aprila ob 17.30 uri v krajevni skupnosti Pesje;

- 9. aprila ob 18. uri v krajevni skupnosti Šentilj;

- 16. aprila ob 17. uri v krajevni skupnosti Vinska gora;

- 20. aprila ob 10. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje.

Vljudno vabljeni,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Mestna občina Velenje

Kabinet župana


Aleksandra Forštner, univ.dipl.politolog
Služba za odnose z javnostmi

T: 03/8961 736, F: 03/8961 654

www.velenje.si