O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Mestna občina Velenje ima poravnane vse finančne obveznosti do Skupine Premogovnik Velenje

Mestna občina Velenje ima na dan 1. april 2015 poravnane vse zapadle finančne obveznosti do družbe Premogovnik Velenje. Prav tako imamo poravnane vse zapadle finančne obveznosti do njenih povezanih družb RGP, d. o. o., HTZ Velenje, d. o. o., PV Invest, d. o. o., Gost, d. o. o., in Golte, d. o. o.

Podjetja so med drugim izvajala dela za Mestno občino Velenje pri projektih Promenada, Poslovno-stanovanjski objekt Gorica in Športni park Konovo.