O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Projekt "Čisto moje Velenje" v letu 2015

Velenje, 10. april 2015 - Mestna občina Velenje bo v letu 2015 že trinajstič izvedla projekt "Čisto moje Velenje", s katerim dijakom omogočamo opravljanje počitniškega dela. Projekt bo potekal v času šolskih počitnic, in sicer od 29. junija do 28. avgusta. Ker želimo delo omogočiti čim večjemu številu mladih, lahko posameznik letos opravi največ 38 ur oziroma 5 delovnih dni. Počitniško delo bo plačano 4,5 evra bruto na uro.

Za opravljanje počitniškega dela se lahko prijavijo vsi dijaki, ki imajo stalno prebivališče v mestni občini Velenje in so rojeni pred letom 2000. Mlajši in rojeni leta 2000 v projektu ne morejo sodelovati. Delo bo po naših predvidevanjih lahko opravljalo okrog 170 dijakov.

Mladi bodo urejali okolico v krajevnih skupnostih, okolico šol in javnih zavodov, pomagali varovancem Doma za varstvo odraslih Velenje. Prav tako bodo pomagali pri izvedbi tradicionalnega taborjenja v Ribnem in delavnic Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje, pomagali gasilcem, v TIC-u in Mladinskem hotelu Velenje.

Temeljni cilji projekta "Čisto moje Velenje" so skrb za urejeno in čisto okolje, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, sklepanje novih prijateljskih vezi, finančna pomoč mladim oziroma njihovim družinam, krepitev zavesti o pomenu zdravega in čistega bivalnega okolja ter pozitiven odnos do urbane opreme.

V Mestni občini Velenje si tudi sicer s številnimi aktivnostmi in čistilnimi akcijami skozi vse leto prizadevamo, da bi bilo mesto čisto, urejeno in prijetno za bivanje. Zato tudi vse občanke in občane pozivamo, da nam pri tem pomagajo in tudi sami prispevajo k vzdrževanju urejenosti.

Če ste zainteresirani za sodelovanje v projektu "Čisto moje Velenje", izpolnite prijavnico, ki je objavljena na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (http://www.velenje.si/e-obcina/e-vlozisce/10467) in jo pošljite ali prinesite na naslov Mestno občino Velenje (Titov trg 1, Velenje) najkasneje do 10. junija 2015. Prijavnic, ki bodo prispele po tem datumu, ne bomo upoštevali.