O-STA

Vabilo na znanstveni posvet ob 80. letnici svetovne eminence iz področja elektroenergetike prof. dr. Dušana Povha

Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Katedra za elektroenergetske sisteme in naprave Vas vljudno vabi na znanstveni posvet ob 80. letnici svetovne eminence iz področja elektroenergetike prof. dr. Dušana Povha, in sicer v sredo, 22. aprila 2015, ob 9. uri v diplomski sobi Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Tržaška 25, Ljubljana.

Posvet bo zaznamovalo pet imenitnih predavanj s pripadajočo diskusijo:

· Pametna omrežja (prof. dr. Igor Papič, dekan fakultete)
· Koliko električne energije pa po žicah sploh lahko prenesemo? (prof. dr. Rafael Mihalič, predstojnik katedre)
· Prenos el. energije z gledišča proizvajalca (dr. Uroš Kerin, Siemens AG, Nemčija)
· Dinamična obremenljivost prenosnih vodov (dr. Janko Kosmač, ELES)
· Prenos električne energije: včeraj - danes - jutri (prof. dr. Dušan Povh)

Več informacij o dogodku je dosegljivih na www.fe.uni-lj.si.