O-STA

21. redna seja Nadzornega sveta NLB

10. aprila se je nadzorni svet banke sestal na svoji 21. redni seji, na kateri je med drugim obravnaval Letno poročilo 2014 in Letno poročilo o družbeni in okoljski politiki 2014.


Na seji se je nadzorni svet NLB d.d. seznanil tudi z dokumentom ''Strategija prevzemanja in upravljanja tveganj v NLB Skupini''.

Nadzorni svet se je, kot običajno, seznanil tudi s poročili Komisij nadzornega sveta, izvajanjem priporočil Banke Slovenije in ECB ter izvajanjem Zavez Republike Slovenije do Evropske komisije v zvezi z upravljanjem NLB, ki poteka tekoče in skladno z načrti. Podal je tudi soglasja k tistim poslom, za katere je to potrebno z vidika njegovih pristojnosti, kot tudi soglasja za nekatere odpise terjatev banke v skladu z njenim statutom.

Nadzorni svet NLB

Vsa sporočila za javnost