O-STA

Novinarska konferenca 3. mednarodni festival znanja in kulture starejših

Velenje, 15. april 2015 - Danes dopoldne smo v preddverju male dvorane Doma kulture Velenje pripravili novinarsko konferenco, na kateri smo predstavili 3. mednarodni festival znanja in kulture starejših.

Festival se v Velenju odvija danes, v sredo, 15. aprila. Vabilo s programom festivala smo vam že posredovali v sporočilu za javnost 13. aprila.


Na novinarski konferenci so sodelovali podžupanja Mestne občine Velenje Breda Kolar, predsednica Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje prof. dr. Ana Krajnc, predsednica Andragoškega društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Velenje Marija Vrtačnik in Maša Bizovičar, vodja delavnice "Znaš nauči drugega: svoboda učenja in povezovanja med generacijami" iz Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje.

Uvodoma je podžupanja Mestne občine Velenje Breda Kolar opravičila odsotnost župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča, saj se današnjega dogodka zaradi nepredvidenih obveznosti ni mogel udeležiti.

Podžupanja Breda Kolar je izrazila zadovoljstvo, da festival poteka v Velenju, kjer si vse generacije prebivalcev prizadevamo, da bi ustvarili prijazne pogoje za enakovredno kvalitetno življenje občank in občanov. Lokalna skupnost z velikim veseljem podpira festival, saj nam daje rezultate in zaključke, ki nas pri delu usmerjajo. Zagotovo je uspešna medgeneracijska komunikacija v družbi prednost, saj krepi naše sodelovanje.

Izpostavila je, da je Mestna občina Velenje leta 2009 pristopila k projektu "Velenje, starosti prijazno mesto", katerega cilj je izboljšanje življenja starejših občanov naše občine. V sklopu projekta smo v Velenju ustanovili tudi seniorski klub, ki je zelo aktiven, ter v letu 2014 uredili tudi spletno stran www.starosti prijazno.si.

Prav tako je leta 2012 župan Bojan Kontič podpisal Dublinsko deklaracijo, s katero je Mestna občina Velenje uradno podprla delovanje Svetovne zdravstvene organizacije na področju starosti prijaznih okolij.

Lokalna skupnost bo tudi v prihodnje podpirala te aktivnosti, saj se zavedamo poslanstva, ki ga opravljajo.

Več o samem dogodku pa je povedala predsednica Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje prof. dr. Ana Krajnc, ki je poudarila, da je tema festivala znanje, izobraževanje. Vse generacije bi morala združevati želja po znanju, napredku, saj tehnologije napredujejo prehitro in v znanje je potrebno vlagati. Prispevek upokojene populacije je prispevek k sožitju generacij, saj je mnenja, da v družbi ne more biti aktivna samo srednja populacija prebivalstva. V Sloveniji imamo kar 600 tisoč upokojencev, ki so med mlajšimi na svetu, stari od 49 do 100 let. Kot je poudarila Krajnčeva znanje naj ne bi bilo samo sebi namen, zato se starejše generacije v sklopu univerz za tretje življenjsko obdobje učijo iz radosti. Poudarjajo znanje za obstoj, za bivanje, za pripadanje, saj le tako lahko dobiš svoje mnenje in stališče, ki je tudi v starosti pomembno.

Predsednica Andragoškega društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Velenje Marija Vrtačnik je izpostavila, da je festival mednarodnega značaja in da smo ponosni, da poteka v Velenju. V Sloveniji je 49 univerz za tretje življenjsko obdobje, ki so zelo aktivne in prava zbirka znanja. Kot gostitelji festivala želijo udeležencem predstaviti naše okolje, Velenje, z nastopajočimi ter z razstavami. Namen današnjega festivala pa je, da osveščamo, da mora biti življenje podprto z znanjem.

Delavnice "Znaš nauči drugega: svoboda učenja in povezovanja med generacijami", ki se bodo v popoldanskem času odvijale v okviru festivala, je predstavila Maša Bizovičar iz Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Kot je povedala so delavnice namenjene medgeneracijskemu sodelovanju. Pri svojem delu se povezujejo tudi z nevladnimi organizacijami in želijo razviti modele, ki bodo trajni in bodo znali izkoristiti potenciale ter znanja tako mlajših kot starejših generacij. Srečanje v Velenju je posvečeno povezovanju mlajše in starejše generacije.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje