O-STA

Prostovoljci bogatimo. Sebe in druge.

- ob svetovnem dnevu mladih prostovoljcev -

Prostovoljstvo mladih je most med zasebnim in javnim - poleg tega, da z njim pridobi družba kot celota, s prostovoljstvom pridobivajo tudi mladi kot posamezniki. Prostovoljstvo mladim omogoča vsestransko osebnostno spoznavanje in dozorevanje, tako pa tudi dobro pripravo na življenje. S prostovoljskim opravljanjem odgovornih in kompleksnih del v korist skupnosti mladi namreč razvijajo svoje osebne potenciale, s priložnostnim in neformalnim učenjem pridobivajo socialne, organizacijske veščine in komunikacijske spretnosti, znanje ter izkušnje, ki jih lahko kasneje uporabijo na svoji poklicni poti in na drugih interesnih področjih. Postanejo bolj iznajdljivi, fleksibilni, samozavestni in bolje pripravljeni na osamosvajanje. S prostovoljskim delovanjem koristno preživljajo prosti čas, oblikujejo socialno mrežo, izboljšujejo samopodobo ter povečujejo občutek lastne koristnosti.

Prostovoljsko delo predstavlja pomembno obliko vzgojnega dela z mladimi, da postanejo odgovorni, kritični, aktivni državljani ter se socializirajo tudi zunaj standardnih okvirjev. Prostovoljstvo mlade osvešča o nepravilnostih in neenakostih v družbi ter jih uči socialnega aktivizma, vključevanja in solidarnosti. Mladi ob prostovoljstvu razvijajo čut za potrebe drugih, odgovornost, strpnost, vztrajnost in potrpežljivost. Motivi mladih za vključevanje v prostovoljsko delo so zelo različni in se razlikujejo od posameznika do posameznika. Mlad prostovoljec pridobi tudi veliko znanja, spretnosti in nenačrtovanih izkušenj, ki se jih še ne zaveda. Pri tem je zelo pomembna vloga mentorja, da mlademu prostovoljcu pomaga pri prepoznavanju in ubesedenju neformalno in nezavedno pridobljenih znanj, spretnosti in izkušenj.

"Na Mladinskem svetu Slovenije, na podlagi statističnih podatkov, ocenjujemo, da je v prostovoljnih dejavnostih vključenih več kot 30% mladih v Sloveniji, kar nas uvršča v sam vrh držav članic EU. Kljub spodbudni statistiki pa želimo opozoriti na izzive in probleme s področja prostovoljstva mladih. Ti so povezani predvsem z napačnim razumevanjem prostovoljstva, ki se odvija v mladinskem sektorju (mladinskih organizacijah, organizacijah za mlade, itd.), nepriznavanjem kompetenc in znanj, ki jih s prostovoljnim delom mladi pridobijo in, kljub napredku v zadnjih letih, še vedno premajhno podporo države pri prepoznavanju pozitivnih učinkov prostovoljskega dela mladih." je izpostavil predsednik Mladinskega sveta Slovenije Tin Kampl.

V tem kontekstu je Kampl izpostavil tudi kontinuirano delo Mladinskega sveta Slovenije na tem področju, ki sega od organizacije nacionalnega natečaja Prostovoljec leta (prijave na letošnji natečaj, ki je že trinajsti po vrsti, zbiramo do danes, 17. aprila 2015), ki poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, in je namenjen promociji prostovoljstva v vseh generacijah, do stalnega dialoga z državnimi organi, mladinskimi organizacijami in drugimi deležniki z namenom doseganja boljših pogojev za opravljanje prostovoljnega dela mladih.

Ne smemo pa dovoliti, da se zaradi številnih pozitivnih učinkov, ki ga ima prostovoljstvo na mlade in družbo (in v tem pogledu to bistveno presega statistično izmerjene učinke prostovoljstva), to namerno ali nenamerno izkorišča na kateremkoli področju.

Na Mladinskem svetu Slovenije ob svetovnem mladih prostovoljcev čestitamo vsem mladim prostovoljkam in prostovoljcem in verjamemo, da bo njihovo število vsako leto še naraščalo, ter da bo njihov prispevek družbi prepoznan in cenjen v najširšem možnem smislu.

Mladinski svet Slovenije

*Svetovni dan mladih prostovoljcev je kampanja, ki se ji vsako leto pridruži milijoni mladih iz več kot 100 držav in poteka vsako leto v mesecu aprilu. Letošnje svetovni dan bomo obeleževali med 17. in 19. aprilom 2015. (vir: Global Youth Service Day, http://www.gysd.org/)

Kontakt: Borut Cink (pr@mss.si, 041 897 616)