O-STA

ob 25. obletnici ustanovitve Mladinskega sveta Slovenije Združevanje mladih po 25 letih še bolj aktualno

"Predstavniki mladinskih in drugih združenj soglasno ugotavljamo, da v pluralni družbi obstaja potreba po avtonomnem organiziranju mladih in njihovi skupni organizaciji, ki bo ščitila prostor pluralnega in avtonomnega združevanja mladih in njihovih interesov v družbi. Zato ustanavljamo Mladinski svet Slovenije kot našo skupno organizacijo s sedežem v Ljubljani" je zapisano v uvodnem delu Ustanovne listine Mladinskega sveta Slovenije (MSS), ki je bila podpisana 25. aprila 1990.

Ob 25. obletnici ustanovitve, na MSS ugotavljamo, da so razlogi, ki so vodili 17 organizacij pri vzpostavljanju krovne mladinske organizacije in so zapisani zgoraj v slovenski družbi še vedno zelo prisotni. Mladim se prisluhne, kljub številnim drugačnim obljubam, selektivno in takrat, ko se posameznikom oz. institucijam zdi to primerno. Svojevrsten paradoks našega časa je, da smo mladi, kljub napredku in spremembam na vseh področjih, v izjemno težki situaciji.. Dostojne zaposlitve, reševanje stanovanjskega vprašanja in oblikovanje družine - prehodi, ki so nekoč potekali mnogo bolj gladko, so za številne mlade nedosegljivi cilji.

Danes je Mladinski svet Slovenije eden izmed najmočnejših predstavnikov mladih v Sloveniji. Predstavljamo in zastopamo več kot 50.000 mladih, članic in članov naših organizacij članic. V 25 letih smo postali strokovnjaki na področjih mladinskega dela, mladinskih politik in pravic mladih ter uspešen zagovornik interesov mladih na nacionalni in mednarodni ravni. Odigrali smo ključno vlogo pri pripravi Nacionalnega programa za mladino za obdobje 2013 - 2022 in vzpostavitvi Sveta Vlade RS za mladino.

"Mladinski svet Slovenije je vedno deloval v imenu mladih in za mlade. Ponosni smo na vse generacije vodstev MSS, ki so v preteklih 25 letih krepile in zastopale glas mladih v slovenski družbi. Kljub temu pa se zavedam, da ne moremo spati na lovorikah iz preteklosti, pač pa se je za boljši položaj mladih potrebno boriti vsak dan posebej. Mladi, bolj kot kadarkoli, potrebujejo zastopnika njihovih interesov in na Mladinskem svetu Slovenije bomo to nalogo odgovorno opravljali tudi v prihodnje," je ob 25. obletnici povedal predsednik MSS Tin Kampl.

Naša vizija je preprosta. Slovenija mora (zopet) postati država, ki bo mladim omogočala razvoj in uresničevanje potencialov ter jim bo stala ob strani, ko bodo potrebovali podporo. Pa tu ne gre samo za dobrobit mladih; zavedati se moramo, da mlade generacije vedno prinašajo neprecenljiv prispevek razvoju naše družbe; kreativnost, inovativnost, iznajdljivost, mobilnost, pogum, zagnanost, sprejemanje tehnoloških in drugih inovacij itd. so vse lastnosti, ki so bistveno bolj značilne za mlade kot druge generacije, in brez njih bi naša družba stagnirala. Povedano drugače, kvalitetno in dostopno izobraževanje, dostojne zaposlitve,omogočanje osamosvajanja in vključevanje mladih v odločanje tvorijo temelj za uspešen razvoj mladih generacij in posledično tudi razvoj naše države in družbe. Na MSS bomo v tej smeri delovali še naprej in verjamemo, da bomo čez 25 let lahko ugotovili, da smo postali družba, ki posluša in sliši mlade, je sposobna odgovoriti na njihove potrebe in se zaveda, da je naša skupna prihodnost v veliki meri odvisna od tega, kakšno vlogo dajemo mladim.