O-STA

Vabilo na Dialog z evropsko komisarko Violeto Bulc

Vabilo medijem

Vabljeni na Dialog z evropsko komisarko Violeto Bulc, ki ga

Mladinska mreža MaMa, Mladinski svet Slovenije in Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji,

v okviru Evropskega tedna mladih, organiziramo v petek, 8. maja, s pričetkom ob 16.30 uri v Kinu Šiška.

Tovrstne dialoge evropske institucije, v sodelovanju s partnerji iz civilne družbe, prirejo po vsej Evropski uniji. Petkov Dialog pa predstavlja tudi osrednji dogodek Evropskega tedna mladih, ki v Sloveniji poteka med 4. in 10. majem 2015, in je namenjen razpravi o prihodnosti mladih in njihovemu položaju v družbi. Predloge in komentarje, ki jih bodo mladi podali Violeti Bulc (tako v živo, kot tudi preko družbenih omrežij z uporabo hashtaga #EUdialogues), bomo organizatorji dogodka posredovali pristojnim odločevalcem in poskrbeli, da na zastavljena vprašanja oz. predlagane pobude dobijo odgovore. Dialog z evropsko komisarko je tako tudi del strukturiranega dialoga, ki je instrument za posvetovanje z mladimi.

Osrednja tema letošnjega Evropskega tedna mladih je odkrivanje potencialov mladih in njihovo sodelovanje pri oblikovanju naše prihodnosti. V tem pogledu je namen petkovega dogodka, da mladim ponudimo priložnost, da evropski komisarki predstavijo svoje videnje o skupni prihodnosti ali zastavijo vprašanja o tematikah, ki so pomembne za našo prihodnost.

Mladi bodo z Violeto Bulc lahko spregovorili o zaposlovanju in zagotavljanju delovnih mest za mlade (nove naložbe, gospodarska rast, zeleno gospodarstvo, uresničevanje kreativnih idej in spodbujanje inovativnosti), trajnostni mobilnosti (problem preobremenjenosti cestnega in zračnega prometa) in prihodnosti EU (enak dostop do koriščenja pravic in aktivno vključevanje v družbo skozi programe in politike EU, ovire pri čezmejni mobilnosti, poklici, veščine in storitve prihodnosti v EU).

Pred začetkom dialoga bo potekala manjša animacija, na stojnicah pa se bodo predstavljale nekatere mladinske organizacije ter nekatere mreže in kontaktne točke Evropske komisije.

Za dodatna vprašanja ali pojasnila smo na voljo na dialog@mreza-mama.si ali na 041 897 616 (Borut Cink, Mladinski svet Slovenije) oz. 041 804 069 (Maja Hostnik, Mreža MaMa).

Ozadje Evropskega tedna mladih:

Od 27. aprila do 10. maja bo po vsej Evropi potekal že 7. Evropski teden mladih, katerega namen je postaviti mlade visoko na politično agendo in v središče pozornosti tako na evropski ravni, kot tudi na nacionalnih in lokalnih ravneh. Osrednja tema letošnjega evropskega tedna mladih je spodbujanje mladih k aktivnemu vključevanju tako v civilno družbo kot tudi na trg dela, ozaveščanje mladih o pomembnosti aktivnega sodelovanja v družbi, izkoriščanja priložnosti za izražanje svojih stališč ter pridobivanja znanj in spretnosti tudi izven okvirov formalnega izobraževanja. Obenem je to priložnost za premislek o položaju mladih v Sloveniji. Kje so ključni izzivi, s katerimi se srečujejo mladi pri nas? Kako uspešni so ukrepi mladinske politike ter kakšna je zavezanost ministrstev za ustvarjanje pogojev za lažje osamosvajanje mladih?

MOVIT, Nacionalna agencija programa Erasmus+, področje Mladina, kot koordinator Evropskega tedna mladih ob tej priložnosti opozarja na pomen neformalnega učenja v okviru mednarodnih projektov Erasmus+: Mladi v akciji, še posebej za ranljive skupine mladih, ki lahko s sodelovanjem v tovrstnih projektih pridobijo dragocene mednarodne izkušnje, izboljšajo svoje kompetence, samopodobo in s tem med drugim povečajo svoje možnosti za zaposlitev, najdejo motivacijo za nadaljnji razvoj ali se na kakšen drug način aktivneje vključijo v družbo.

Strukturirani dialog:

Strukturirani dialog je instrument s katerim mladi, preko participativnega sodelovanja v civilni družbi in preko sodelovanja v sistemu predstavniške demokracije, dobijo priložnost za neposredno sodelovanje pri dialogu z odgovornimi za mladinsko politiko in s tem možnost pravega razvoja mladinske lokalne in nacionalne politike, kar spodbuja aktivno državljanstvo in krepi medsebojno razumevanje mladih iz različnih krajev po Sloveniji. Strukturirani dialog je proces participacije mladih pri oblikovanju ukrepov mladinske politike na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni.

Bistvo strukturiranega dialoga na področju mladine je njegova poudarjena vertikalna razsežnost. Mladim želimo omogočiti večjo vključenost v procesih odločanja in možnost, da izrazijo svoje mnenje ter s tem oblikujejo ukrepe kot podporo političnim odločitvam, s katerimi se mladi kasneje lažje poistovetijo in jih sprejmejo za legitimne. Hkrati preko posvetovanj z mladimi prepoznavamo realne potrebe mladih v različnih okoljih. Preko strukturiranega pristopa k oblikovanju rešitev na teme, ki se tičejo mladih, pa krepimo konstruktivno komunikacijo med mladimi in širšo javnostjo, predvsem z odločevalci. Strukturirani dialog je pobuda Evropske unije, ki izhaja iz resolucij Sveta EU za implementacijo strukturiranega dialoga na področju mladine.