O-STA

Skupina Sberbank Europe objavila pozitivne rezultate za leto 2014

Sberbank Europe AG je objavila letne konsolidirane računovodske izkaze za leto 2014, v katerem je imela 3,4 mio EUR neto dobička.

Skupina Sberbank Europe je imela v letu, ki se je končalo 31. decembra 2014, 3,4 mio EUR neto dobička.

Neto posojila strankam so se povečala za 21% na 9.826 mio EUR v primerjavi z 8.115 mio EUR v letu 2013. Posojilni portfelj se je povečal zaradi večjega obsega posojil, ki so jih odobrile lokalne banke, in zaradi povečanja poslovanja z gospodarskimi družbami v Avstriji.

Vloge strank so se povečale za 1% na 6.817 mio EUR v primerjavi s 6.725 mio EUR v letu 2013.

Neto obrestna marža Sberbank Europe se je v primerjavi z letom 2013 povečala za 0,05% na 2,58%.

Zaradi krize v Ukrajini je bilo leto 2014 zaznamovano s težkimi političnimi in gospodarskimi razmerami. Za Sberbank Europe AG in njene hčerinske družbe v državah članicah EU ne veljajo sankcije EU, tako da imajo neomejen dostop do kapitalskih trgov EU. Marca 2014 je skupina najuglednejših mednarodnih bank skupini Sberbank Europe AG odobrila prvo sindicirano posojilo v protivrednosti 350 milijonov EUR, ki bo porabljeno za razvoj poslovanja z novimi strankami, zlasti z velikimi gospodarskimi družbami.

Še en izziv v letu 2014 je bila madžarska shema za pomoč deviznim dolžnikom, katere posledica je bila enkratna izguba v višini 21 mio EUR. Z izjemo Madžarske in Ukrajine so hčerinske banke Sberbank Europe AG dosegle pozitivne rezultate.

Axel Hummel, predsednik uprave Sberbank Europe, je povedal: "Več kot zadovoljni smo, ker smo v letu 2014 navkljub težavnim razmeram dosegli pozitivne rezultate. Strankam smo ponudili nove produkte in storitve, združili svoje znanje in izkušnje s področja poslovanja z gospodarskimi družbami na sedežu na Dunaju ter uspešno odprli spletno banko v Nemčiji."

V letu 2014 so tako sredstva kot tržni delež posojil rasli nadpovprečno v primerjavi z ostalimi bankami. Največ sta k temu prispevali banki iz Slovenije in Hrvaške.

Sberbank Europe je od novembra 2014 pod nadzorom Evropske centralne banke (ECB), saj je bila razvrščena med pomembne bančne skupine v Evropi.

Prihodnja usmeritev Sberbank Europe: digitalno bančništvo

"Prizadevamo si zgraditi moderno bančno skupino v Evropi, ki se sama financira in ustvarja dobiček. To pomeni, da bomo postali digitalni, optimizirali svojo mrežo poslovalnic, prešli na oddaljene prodajne poti in za svoje stranke pripravili edinstveno ponudbo. Želimo zbrati uravnoteženo depozitno bazo ter zagotoviti dobičkonosnost vseh naših projektov in dejavnosti," je pojasnil Axel Hummel.

Na podlagi avstrijskega dovoljenja za opravljanje bančnih poslov je bila poleti 2014 v Nemčiji odprta poslovalnica Sberbank Direct. Nemška hčerinska družba prispeva k stalni diverzifikaciji Sberbank Europe, saj ponuja depozitne produkte po ugodnih pogojih: "Sberbank Direct je bila ustanovljena kot spletna banka, ki ponuja spletne depozite izključno fizičnim osebam prek spletnih prodajnih kanalov. Kmalu bomo uvedli dodatne produkte, kot so transakcijski računi in plačilni promet," je dodal Axel Hummel.

V naslednjih letih bomo mrežo poslovalnic v srednji in vzhodni Evropi dopolnili z inovativnimi rešitvami digitalnega bančništva. "Bistveno bomo okrepili ponudbo digitalnega bančništva. Prvi val digitalizacije bo zajel Nemčijo, Avstrijo in Češko," je pojasnil Axel Hummel.

Pomembnejši poudarki iz konsolidiranih rezultatov Sberbank Europe za leto 2014 (MSRP):

· Neto dobiček je znašal 3,4 mio EUR.

· Rast neto posojil za 21%, na 9.826 mio EUR.

· Delež nedonosnih posojil se je zmanjšal na 12,1% v primerjavi s 14,6% v letu 2013.

· Neto obrestna marža je znašala 2,58%.

· Delež stroškov v prihodkih se je popravil na 80,1% v primerjavi s 84,7% v letu 2013.

· Pokritost nedonosnih posojil je padla na 39,8% (s 40,3% v letu 2013).

· Rast vlog se je povečala na 6.817 mio EUR v primerjavi s 6.725 mio EUR v letu 2013.

· Delež vlog strank v celotnih virih financiranja je bil 57%.

· V letu 2014 se je temeljni količnik kapitalske ustreznosti povečal na 10,7% (z 9,5% v letu 2013), količnik kapitalske ustreznosti pa je bil 16,8% (2013: 13,1%).

Sberbank d.d.

Sberbank banka d. d. se na slovenskem bančnem trgu med 17 bankami, uvršča po bilančni vsoti na 8. mesto in na 5. mesto po pregledu letnih poslovnih rezultatov pred davki (na dan 31. decembra 2014). Od 15. februarja 2012 je članica bančne skupine Sberbank. Mednarodna mreža nam omogoča zagotavljanje finančne podpore svojim strankam ne samo v Sloveniji, kjer smo prisotni z 12 poslovalnicami v 8 slovenskih mestih, ampak tudi pri poslovanju v tujini. Na 31. december 2014 je bilančna vsota banke znašala več kot 1,779 milijarde EUR, kapitalska ustreznost pa je bila15,85 %, kar kaže na visoko raven varnosti in stabilnosti banke.

Spletna stran: www.sberbank.si

Skupina Sberbank Europe AG

Skupina Sberbank Europe (Sberbank Europe AG), ki ima sedež na Dunaju v Avstriji, je bančna skupina v stoodstotni lastni Sberbank Rusija. Skupina Sberbank Europe je prisotna v devetih državah srednje in vzhodne Evrope: v Avstriji, Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, Češkem, Madžarskem, Slovaškem, v Sloveniji, Srbiji in Ukrajini. Družba ima 294 poslovalnic in zaposluje 5.158 ljudi (podatek na dan 31. decembra 2014).

Spletna stran: www.sberbank.at

Skupina Sberbank

Sberbank Rusija je največja banka v Rusiji in ena vodilnih finančnih ustanov na svetu. V posesti ima skoraj tretjino vseh sredstev ruskega bančnega sektorja. Je ključna posojilodajalka nacionalnemu gospodarstvu in najpomembnejša zbirateljica vlog v Rusiji. Ustanovila jo je ruska centralna banka, ki ima v lasti 50% njenega osnovnega kapitala in eno glasovalno delnico, preostalih 50% pa je v lasti domačih in tujih vlagateljev. Sberbank ima več kot 135 milijonov strank med prebivalstvom in milijon strank med podjetji v 22 državah. Ima najširšo poslovno mrežo v Rusiji s skoraj 17.000 poslovalnicami, njeno mednarodno poslovanje pa sega v Združeno kraljestvo, Združene države, Skupnost neodvisnih držav, države Srednje in Vzhodne Evrope, Turčijo in druge države. Banka ima splošno dovoljenje za opravljanje bančnih poslov št. 1481, ki ga je izdala ruska centralna banka.

Revija The Banker ji je v letu 2012 podelila naziv "banka leta", revija Euromoney pa jo je v letu 2013 razglasila za "najboljšo banko v srednji in vzhodni Evropi ter Rusiji".

Spletna stran: www.sberbank.ru

Kontaktna oseba

LEON ŠIKOVEC

Tel.: 01/ 53 07 606

Elektronski naslov: leon.sikovec@sberbank.si

ali modra številka: 080 22 65

Spletna povezava: www.sberbank.si