O-STA

Rockwell Automation začel proces prodaje podjetij za mehaniko in motorje

MILWAUKEE - (BUSINESS WIRE) �- 20. junij, 2006 - Podjetje Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), je danes objavilo namero za prodajo mehanskih storitev Dodge(R) in storitev za motorje in popravila motorjev Reliance Electric(TM). Gre za vodilna proizvajalca mehanskih menjalnikov in industrijskih motorjev, ki predstavljata glavni poslovni enoti segmenta poročanja podjetja Power Systems. Rockwell Automation bo zadržal pogone blagovnih znamk Reliance Electric in Reliance(R) in povezane dele in storitve kot integralni del svojega poslovanja na področjih globalnih pogonov in servisiranja strank.

Podjetji Dodge in Reliance Electric, s sedežem v Greenvillu, v Južni Karolini, prispevata skoraj vse prihodke, ki jih ustvari Power Systems. Za fiskalno leto 2006 je projicirano, da bo ta segment ustvaril milijardo USD v prihodkih in operativno maržo segmenta v višini 15 %.

Keith D. Nosbusch, predsednik uprave podjetja Rockwell Automation, je povedal: "Power Systems je odlično podjetje z vrhunskim menedžmentnim timom, visoko področno strokovnostjo in vodilnimi tržnimi položaji. Znatno je prispeval k rasti in uspehu Rockwell Automation. Na področjih, kjer sta Dodge in Reliance Electric močna, sta obe podjetji nepremagljivi. Verjamemo, da bosta imeli koristi od lastnikov, ki so odločeni investirati in globalizirati, da bi ohranili njuno rast kot vodilna ponudnika rešitev s področja prenosa moči in konverzije."

Joseph D. Swann, predsednik Rockwell Automation Power Systems, je povedal: "Navdušeni smo nad potjo, pred katero se nahajamo, in ostajamo intenzivno osredotočeni na servisiranje za svoje kupce, tako neposredno kot s podporo svojih distribucijskih partnerjev. Ponosni smo na to, kar je dosegla naša ekipa na Power Systems, in se veselimo nadaljnje rasti in razvoja svojega poslovanja."

Ta transakcija izvira iz nenehnih naporov Rockwell Automation, da poveča vrednost za delničarje podjetja. Podjetje ne pričakuje, da bo ta transakcija spremenila njene prioritete glede uporabe denarnih sredstev, a bo ustvarila še večjo osredotočenost na rešitve s področja moči, integriranih krmilnikov in informatike, da bi zadostila poslovnim potrebam svojih strank.

Rockwell Automation pri procesu prodaje svetuje Sagent Advisors, Inc.

Podjetje bo gostilo kratko internetno predvajanje danes ob 8:00 (CDT) z razpravo o tej objavi. Tako spletno predvajanje kot ponovitev predvajanja v živo bo dostopno na spletni strani Rockwell Automation ( www.RockwellAutomation.com).www.RockwellAutomation.com).

Ta objava vsebuje izjave (vključno z določenimi projekcijami in poslovnimi smernicami) ki jih spremljajo izrazi, kot so "verjeti", "ocenjevati", "pričakovati", "predvidevati", "bomo", "nameravamo" in podobni izrazi, ki so "napovedne izjave", kot je opredeljeno z zakonom Private Securities Litigation Reform Act iz leta 1995. Dejanski rezultati se lahko pomembno razlikujejo od napovedanih kot posledica določenih tveganj in negotovosti, od katerih jih mnogo ni v okviru našega nadzora, vključno z, a ne omejeno na:

- ekonomske in politične spremembe na svetovnih trgih, na katerih tekmujemo, kot so menjalni tečaji, inflacijske stopnje, obrestne mere, recesija, lokalni zakoni, regulative in politike tujih vlad in ostalih zunanjih dejavnikov zunaj našega nadzora;

- uspešen razvoj naprednih tehnologij, povpraševanja in sprejetja s strani trga novih in obstoječih proizvodov;

- splošnih globalnih in regionalnih ekonomskih, poslovnih in industrijskih pogojev, vključno z ravnijo investiranja na industrijskih trgih;

- razpoložljivost, učinkovitost in varnost sistemov informacijske tehnologije;

- konkurenčen proizvod in cenovni pritiski;

- motnje našega poslovanja zaradi naravnih katastrof, vojn, stavk, terorizma in ostalih vzrokov;

- tožbe v povezavi s kršitvijo pravic intelektualne lastnine in sposobnost zavarovanja naše intelektualne lastnine;

- regulativne in zakonodajne spremembe v povezavi s poročanjem in financiranjem obveznosti iz naslova pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja;

- naša zmožnost, da uspešno obravnavamo terjatve s strani davčnih organov v različnih jurisdikcijah, v katerih poslujemo;

- naša sposobnost, da pridobimo in zadržimo kvalificirano osebje;

- negotovosti v povezavi s tožbami;

- motnje v našem severnoameriškem distribucijskem kanalu;

- razpoložljivost in cene komponent in materialov; in

- ostala tveganja in negotovosti, vključno s tistimi, a ne omejeno na tista, ki so od časa do časa podrobno predstavljena v našim poročilih vloženih na Securities and Exchange Commission.

Te napovedne izjave odsevajo naša prepričanja na datum vložitve te objave. Podjetje ne prevzema obveznosti, da bo ažuriralo ali spremenilo katerokoli napovedno izjavo, bodisi kot posledico novih informacij, prihodnjih dogodkov ali česa drugega.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), je vodilni svetovni ponudnik rešitev za industrijsko avtomatizacijo moči, krmilnikov in informacij, ki kupcem omogočajo, da dosežejo svoje cilje v proizvodni produktivnosti. Podjetje povezuje vodilne blagovne znamke v industrijski avtomatizaciji za rešitve popolne avtomatizacije, vključno s krmilniki in storitvami Allen-Bradley(R), mehanskimi menjalniki Dodge(R), motorji in pogoni Reliance(R) in programsko opremo za upravljanje tovarne Rockwell Software(R). Podjetje s sedežem v Milwaukee, Wisc., zaposluje 21.000 ljudi in servisira za kupce v več kot 80 državah.

Rockwell Automation

Matt Gonring

(Media Relations),

414-382-5575

or

Tim Oliver

(Investor Relations),

414-382-8510