O-STA

Družba Rockwell Automation je prevzela podjetje ICS

MILWAUKEE, ZDA - (BUSINESS WIRE) - 2. julij 2007 - Družba Rockwell Automation, Inc. je danes objavila prevzem podjetja Industrial Control Services Group Limited, ki posluje pod imenom ICS Triplex.

Družba je že 25. maja letos sporočila vrednost posla, ki je bil ocenjen na 110 milijonov britanskih funtov (GBP) v gotovini. Postopek izplačevanja delničarjem podjetja ICS bo potekal avgusta 2007.

Podjetje ICS Triplex je vodilni svetovni dobavitelj nadzornih sistemov in varnostnih rešitev za kemično predelovalno industrijo. Podjetje ima sedež v mestu Maldon v Veliki Britaniji in ima več kot 500 zaposlenih po Evropi, Bližnjem Zahodu, Aziji in Severni Ameriki. S 40-letnimi izkušnjami podjetje ICS Triplex razvija, dobavlja in vzdržuje napredne produkte in rešitve za svetovne segmente predelovalne industrije, ki zahtevajo aplikacije z visokimi zahtevami razpoložljivosti in toleranco napak. Ti segmenti primarno vključujejo raziskovanje plinskih in naftnih virov, predelovanje, transport in rafiniranje kot tudi pridobivanje kemikalij in električne energije.

�"Ta strateška pridobitev bistveno povečuje naš širok portfelj procesnega nadzora in varnostnih rešitev, ki so tako v skladu s potrebami družbe Rockwell Automation kot tudi strank podjetja ICS Triplex po vsem svetu," je povedal Terry Gebert, podpredsednik in generalni direktor podjetja Rockwell Automation Manufacturing & Process Solutions.

�"Povečano povpraševanje po nafti in plinu kot posledica ekonomske rasti Kitajske, Indije, Brazilije in Rusije napaja vlaganja v naftno in plinsko industrijo, kar pomeni tudi povečano povpraševanje po varnostnih sistemih," je povedal Asish Ghosh, podpredsednik skupine ARC Advisory Group. �"S prevzemom podjetja ICS Triplex si bo družba Rockwell Automation zagotovila močan položaj v naftni, plinski in kemični industriji kot tudi pri proizvodnji električne energije. Prav tako pa bo bistveno povečala svoje zmogljivosti na področju hitro rastočega trga varnostnih sistemov in storitev za kemično predelovalno industrijo."

Podjetje ICS Triplex bo obdržalo svojo blagovno znamko, delovalo pa bo kot odvisna družba podjetja Rockwell Automation, vključeno v segment Control Products & Solutions.

To sporočilo za javnost vsebuje navedbe (skupaj z določenimi projekcijami in poslovnimi trendi) v kombinaciji s besedami kot so �"verjeti", �"oceniti", �"pričakovati", �"predvidevati", �"bo", �"nameravati" in podobnimi izrazi, ki so napovedne izjave, kot je definirano v Zakonu o pravnih postopkih za zasebna podjetja (Private Securities Litigation Reform Act) iz leta 1995. Nekateri izmed dejavnikov, ki lahko povzročijo, da se bo dejansko stanje bistveno razlikovalo od napovednih izjav, so:

--ekonomske in politične spremembe v globalnih trgih, kjer je podjetje prisotno, kot so: valutne spremembe, stopnja inflacije, raven obresti, recesija, politike tujih vlad in ostalih dejavnikov, nad katerimi podjetje nima nadzora, ter ameriška in lokalna zakonodaje, ki vplivajo na aktivnosti podjetja na tujem;

--uspešen razvoj naprednih tehnologij ter povpraševanje po in tržno sprejemanje novih in obstoječih izdelkov;

--splošni globalni in regionalni ekonomski, poslovni in industrijski pogoji, vključujoč stopnje kapitalske porabe na industrijskih trgih;

--dosegljivost, učinkovitost in varnost sedanjih in prihodnjih sistemov informacijske tehnologije;

--pritiski konkurenčnih izdelkov in cen;

--moteno poslovanje podjetja zaradi naravnih nesreč, vojnih dejanj, stavk, terorizma in drugih razlogov;

--zahtevki v povezavi z intelektualno lastnino in sposobnosti za zaščito intelektualne lastnine;

--zmožnosti podjetja, da uspešno obravnava zahtevke davčnih oblasti znotraj različnih pravnih pristojnosti, kjer podjetje posluje;

--zmožnosti podjetja, da pridobi in obdrži usposobljene kadre;

--negotovosti, ki izvirajo iz pravnih sporov;

--moten severnoameriški distribucijski kanal podjetja;

--razpoložljivost in cena komponent ter materialov;

--sposobnost podjetja, da izvršuje strateške poteze, med drugim prevzeme in integracijo prevzetih podjetij v prihodnosti;

--uspešna izvršitev iniciativ za cenovno produktivnost in globalizacijo; in

--ostala tveganja in negotovosti, med drugimi tudi tiste, občasno zapisane v poročilih Komisiji za vrednostne papirje (SEC).

Te napovedne izjave odsevajo naša prepričanja ob dnevu izdaje tega sporočila za javnosti. Podjetje ne prevzema nobene obveznosti za posodobitev ali dopolnitev teh napovednih izjav, bodisi kot posledica novih informacij, prihodnjih dogodkov ali česa drugega.

Družba Rockwell Automation Inc. je vodilni svetovni dobavitelj industrijske avtomatizacije, nadzornih in informacijskih sistemov ter storitev, ki omogočajo izdelovalcem doseči konkurenčno prednost pri svojem poslovanju. Družba združuje vodilne znamke v industrijski avtomatizaciji, med drugim Allen-Bradley nadzorne sisteme in storitve ter programsko oprema za upravljanje tovarn Rockwell Software. Podjetje s sedežem v mestu Milwaukee v ameriški zvezni državi Wisconsin združuje okoli 19.000 zaposlenih, ki skrbijo za kupce v več kot 80 državah.

KONTAKT:

Rockwell Automation

John A. Bernaden, 414-382-2555

Stiki z javnostmi

ali

Tim Oliver, 414-382-8510

Stiki z investitorji