O-STA

Minister Gorazd Žmavc slovesno podelil sedem nagrad XIII. nagradnega natečaja za diplomska, magistrska in doktorska dela na temo Slovenci v zamejstvu in v izseljenstvu

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je s slovesno razglasitvijo in podelitvijo priznanj s sredo, 27. maja 2015, zaključil že trinajsti nagradni natečaj za diplomska, magistrska in doktorska dela na temo Slovencev v zamejstvu in v izseljenstvu.

Gorazd Žmavc, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, je na podlagi ocene strokovne komisije za ocenjevanje nalog v Vili Podrožnik, podelil sedem nagrad.

Minister je ob tej priložnosti izpostavil, da je glavni cilj in namen Urada spodbuditi dodiplomske in podiplomske študente k raziskovanju slovenstva in tematik, povezanih s Slovenci zunaj Slovenije. Poudaril je tudi, da na tak način želimo spodbujati informiranost, poznavanje teh tem med raziskovalci, znanstveniki in študenti, s čimer se krepi tudi njihova zavest o pomembnosti ohranjanja slovenske identitete v matični domovini in zunaj njenih meja.

Minister je med drugim poudaril tudi, da: "Veseli me dejstvo, da zanimanje za tematiko ne pojenjuje, ampak se število prispelih del že trinajsto leto ohranja na približno isti ravni. Na 13 nagradnih natečajev Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je od leta 2002 pa do zaključka tokratnega natečaja prispelo skupno 225 diplomskih, magistrskih oziroma doktorskih del.

To pomeni, da si je tovrstno temo za svojo nalogo vsako leto izbralo najmanj 17 študentk in študentov. Številka se na prvi pogled morda ne zdi visoka, a glede na to, da širša slovenska javnost o tovrstni problematiki ne ve veliko, je tak podatek spodbuden in optimističen. Želeli bi si seveda še večjo pozornost medijev, kajti prebivalci matične domovine bi morali poznati tudi dele lastnega naroda zunaj naših državnih meja".