O-STA

"Analiza, ki to ni!" - Odziv mladinskih organizacij na (ne)urejanje pripravništev v RS

Mladinski svet Slovenije, Študentska organizacija Slovenije in Sindikat Mladi Plus opozarjamo, da se na področju reševanja problematike v treh mesecih po zavrnitvi škodljivega predloga zakona o urejanju področja pripravništva, kljub kopici obljub politike, ni nič spremenilo. Rok za ureditev tega področja, ki ga je nalagal sklep odbora Državnega zbora, se je iztekel 12. 6. 2015. Takrat bi namreč morala biti pripravljena celovita analiza pripravništev in operativni načrt s predlogi rešitev za ureditev področja. Pripravljen je bil le osnutek analize.

Ministrstva (ne vsa!) so posredovala svoje poglede na ureditev pripravništev, ki jih je v skupni, vendar precej pomanjkljiv in površen dokument, združilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM). Ta dokument ne predstavlja celostne analize tega področja, predvsem pa ne predvideva konkretnih rešitev na področju pripravništev v Sloveniji. Mladi smo razočarani nad delom ministrstev in vlade, nad nepripravljenostjo za sodelovanje z deležniki ter nad neodzivnostjo večine institucij. To smo zapisali tudi v svojem odzivu na analizo, ki smo ga v torek, 16. junija, poslali na MDDSZEM.

Pričakovali smo predloge sprememb sedanje ureditve, z operativnim načrtom spremembe zakonodaje in finančnim načrtom za zagotovitev plačanih pripravništev. Dobili pa nismo ničesar razen veliko idej v zraku, brez ključnih podatkov (podatki o pripravništvih in ocene potreb po novih pripravnikih) in brez konkretnih rešitev, ki bi sistemsko uredili področje pripravništva.

Mladi smo prepričani, da brez odprave prepovedi zaposlovanja v javnem sektorju ne bo prave rešitve. Že včeraj je bilo prepozno zato bi bil že čas, upoštevajoč pozitivne rezultate gospodarskih gibanjih v zadnjih mesecih, da začne Vlada razmišljati o odpravi ZUJF-a.

Mladinske organizacije smo se v začetku tedna odzvale tudi na "nov" predlog Zakona o urejanju področja pripravništva poslanske skupine SDS. Predlog je skoraj identičen tistemu predlogu, ki ga je SDS poslala v obravnavo v začetku tega leta, in še vedno le odpravlja volontersko pripravništvo, ne vsebuje pa predloga ureditve, ki bi temeljila na preverjenih dejstvih oz. analizah in ne zagotavlja sistemskih rešitev na področju vzpostavitve plačanih pripravništev in zagotovitve pripravniških mest, kar je tudi ključni problem sedanje ureditve. Mladinske organizacije smo že na prvotni predlog podale svoje predloge izboljšav, ki v novem predlogu zopet niso vsebovane. Zato smo, na skoraj identičen predlog zakona, poslanski skupini SDS poslali enake predloge sprememb predloga zakona, kot smo jih poslali že pred tremi meseci.

Sprašujemo se, kdaj bo vlada in politika naredila domačo nalogo in izpolnila lastne obljube ter postregla s konkretnimi rešitvami, ki jih nujno potrebujemo za ureditev razmer in zagotovitev vstopa na trg dela številnim mladim.

Pričakujemo:

  1. da vlada takoj pripravi ustrezne rešitve za vzpostavitev kakovostnih pripravništev,
  2. da vlada zagotovi trajna in stabilna sredstva iz integralnega proračuna in s tem zagotovi dovolj razpisanih plačanih pripravništev,
  3. da vlada odpravi ZUJF, ki onemogoča zaposlovanje mladih, ter s tem sprosti zaposlovanje mladih v javnem sektorju,
  4. da se vlada bolj resno loti sprejemanja ključnih odločitev reševanja problematike mladih, v tem trenutku najbolj socialno ranljive skupine državljanov, in dosledno izvršuje lastne sklepe.

Tea Jarc (Sindikat Mladi plus): "Če je to največ, kar je ta vlada sposobna opraviti v treh mesecih, potem nas lahko resno skrbi sedanjost in prihodnost, ne le mladih, temveč celotne družbe. S tem kažejo, da se niso sposobni niti medresorsko povezovati, kaj šele sodelovati s civilno družbo in da jim očitno ni mar za položaj mladih v tej državi. Kličemo po odgovornosti vseh vpletenih ter pričakujemo takojšnje rešitve."

Tin Kampl (MSS): "Mladi z obžalovanjem ugotavljamo, da so ministrstva v 3 mesecih šele uspela ugotoviti kaj sploh morajo analizirati, čeprav je bil sklep vlade jasen. Trenutna analiza ne ponuja rešitev za zagotovitev zadostnega števila pripravniških mest in ne prinaša rešitev za njihovo sistemsko financiranje. Mladi si vendarle želimo le čim prejšnje ukrepanje in rešitve iz trenutne situacije."

Luka Špoljar (ŠOS): "Zahtevamo, da se Vlada RS in vse pristojne institucije bolj resno lotijo sprejemanja ključnih odločitev za reševanje problematike v tem trenutku najbolj socialno ranljive skupine državljanov - mladih. Mladi naj bomo jasna politična prioriteta in ne več družbeno breme. S takšnimi dokumenti kot je ta analiza, Vlada RS kaže, da ni sposobna in ji ni mar poskrbeti za nas."

Petra Jalšovec (Študentska skupina za ureditev pripravništva v socialnem varstvu): "V analizi niso upoštevane potrebe uporabnikov socialnovarstvenih storitev, za kar menimo, da se ne bi smelo prezreti, prav tako ni upoštevano, da je v socialnem varstvu, glede na potrebe, v primerjavi z ostalimi javnimi sektorji zaposlenih najmanj ljudi. Po podatkih Eurostata je v Sloveniji leta 2012 delež zaposlenih v socialnem varstvu znašal le 1,9 % zaposlenih v celotnem javnem sektorju, s tem ko povprečje EU znaša 4,2 %. V Sloveniji je torej socialno varstvo za kar dva krat bolj podhranjeno v primerjavi z EU."

Ida Gračanin (volonterska pripravnica na Mestni občini Kranj): "Mladi se za volontersko pripravništvo ne odločamo prostovoljno, ampak zaradi pomanjkanja zaposlitev. Predvsem zato, da lahko pridobimo nekaj delovnih izkušenj, s katerimi pa si ne moremo kupiti hrane, obleke...kaj šele, da bi lahko samostojno zaživeli."

Mladinski svet Slovenije

Študentska organizacija Slovenije

Sindikat Mladi plus

Priloge:

- Sporočilo za javnost: "Analiza, ki to ni!"

- Pregled dokumenta "Analize opravljanja pripravništva v RS", ki ga je pripravilo MDDSZ in komentar mladinskih orgnanizacij

- Izjave politikov glede problematike pripravništev

- Časovnica pripravništva (marec - junij)