O-STA

NLB uspešno zaključila največjo izdajo podjetniških obveznic v Sloveniji

NLB je danes, 24. junija, po prejemu vseh vplačil vlagateljev in izdaji obveznic v KDD uspešno zaključila izdajo obveznic družbe Slovenski državni holding, d.d. (SDH) v skupni nominalni vrednosti 100 milijonov evrov. Gre za največjo nezavarovano podjetniško izdajo obveznic v Sloveniji, s katero namerava SDH refinancirati finančne obveznosti, razpršiti vire financiranja in podaljšati ročnost finančnih obveznosti. Po pridobitvi odločbe o potrditvi prospekta bodo obveznice uvrščene v trgovanje na Ljubljanski borzi. Za NLB je uspešno zaključena rekordno visoka izdaja obveznic družbe SDH že druga izdaja vrednostnih papirjev v juniju, saj je v začetku meseca uspešno organizirala tudi izdajo komercialnih zapisov družbe Poslovni sistem Mercator, d.d. v nominalni vrednosti 20 milijonov evrov. V juniju je NLB organizirala kar tri izdaje vrednostnih papirjev."Obema junijskima izdajama vrednostnih papirjev v NLB dodajmo v tem mesecu še tretjo. Ravnokar smo namreč pričeli z organizacijo izdaje novih 5-letnih obveznic družbe Slovenska industrija jekla, d.d. (SIJ)," je povedal Brane Gregorec iz podjetniških financ NLB. Predvidena skupna nominalna vrednost izdaje je med 30 in 50 milijonov evrov, predviden razpon letne obrestne mere pa med 3,8 % in 4,3 %. Obveznice družbe SIJ bodo ponujene izključno povabljenim vlagateljem, z uporabo izjeme od objave prospekta, v skladu z drugim poglavjem zakona o trgu finančnih instrumentov. Namen izdaje obveznic je razpršitev dolgoročnih virov financiranja in izboljšanje strukture obstoječih kreditnih obveznosti. Gre za financiranja dolgoročnih investicij v proizvodno tehnologijo družb v skupini SIJ, vključno z vlaganji v tehnologijo za varovanje okolja in projekte za izboljševanje energetske učinkovitosti proizvodnje.Vodilna pri zagotavljanju alternativnih virov financiranja podjetij NLB z ponudbo storitev organizacije izdaj podjetniških dolžniških vrednostnih papirjev odgovarja na potrebe slovenskih podjetij po razpršitvi virov financiranja ter ostaja vodilna pri zagotavljanju alternativnih virov financiranja podjetij na slovenskem trgu. NLB Korporativno komuniciranjeVsa sporočila za javnost