O-STA

Menjalni krog 4. julija tudi v Velenju

Velenje, 1. julij 2015 - V soboto, 4. julija, bo med 9. in 13. uro v avtokampu pri Velenjskem jezeru prvič organiziran menjalni krog.

Menjalni krog Zasavja je lokalni menjalni sistem (LETS - Local exchange trading sistem), katerega namen je vzpostaviti uravnoteženo odprto skupnost za medsebojno izmenjavo dobrin, storitev ter medsosesko pomoč. Pri izmenjavah dobrin in storitev si pomagajo z LETS kuponom imenovanim 'kuolm'. Tako si posamezniki izmenjajo dobrine ali storitve s tretjo osebo. Dogovorjena je tudi vrednost ure storitve in sicer 5 kuolmov ne glede na vrsto dela (sprehajanje psa, pomoč pri učenju...), kot je princip časovnih bank.

Vabljeni so vsi, ki si želijo izmenjave doma pridelane hrane, shranke (npr. vložena posušena, sadje, zelenjava ..), čaje, kis, mila, knjige...vsi, ki imajo viške in jih želijo zamenjati za tisto, kar potrebujejo oz. jim bo koristilo (več informacij na strani www.lets-zasavje.blogspot.com).

Kontaktna oseba za dogodek je: Matej Burkeljc (030 349 690, e-mail: zadruga.vez@gmail.com).

Menjalni krog - pravila delovanja

MK je projekt skupnosti LETS Zasavje in je avtonomna organizacija, ki sodeluje z drugimi organizacijami

Nastal je na pobudo naslednjih aktivistov: Matej Burkeljc, Alenka Bedrač in Igor Vozelj v sodelovanju z Dejanom Ungerjem

MK ima svoj žig, ki je okrogle oblike z napisom Menjalni krog

MK je neformalna egalitarna organizacija

Članstvo MK je odprto. Člani spoštujejo dogovorjena pravila

MK skrbi in eksperimentira na področju vzporedne ekonomije, ekonomije delitve in ustvarjanja skupnosti

Menjalno sredstvo je LETS kupon imenovan Kuolm.

Veljaven Kuolm mora biti opremljen z žigom MK ali z žigom organizacije ter serijsko številko

Vrednost kuolma je okvirno 1€ (obstaja možnost, da kasneje njegovo vrednost vežemo na dobrino)

Ura karerega koli dela ali storitve je 5 kuolmov, ki se izdajo na Menjalnih krogih. Na posebnih kuponih prinašalec storitve izpolni vrsto storitve in poda svoj kontakt

Vrednosti prinesenih artiklov se dogovorijo med prinašalci in aktivisti MK

Ob posebnih dogodkih. Npr. pri izmenjava oblačil se lahko dogovori, da je cena kosa oblačila 1 kupon (posebni), ki se lahko na naslednjem MK zamenja za 1 Kuolm

Po koncu MK lahko udeleženec vzame nazaj svoje artikle in vrne Kuolme

Za čas MK postanejo vse dobrine in storitve last skupnosti, viški se uporabijo na naslednjem MK, ali se podarijo

Kuolmi veljajo na vseh izpostavah, ne glede na to, kje so bili izdani

Znamka Menjalni krog se lahko uporablja le ob soglasju skupnosti. Enako velja za predstavljanje projekta navzven

Sistem se lahko prosto replicira ob spoštovanju prali in cc licenc