O-STA

Najstarejše slovensko mesto povezalo Slovence z vsega sveta.
Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc se je v soboto, 4. julija 2015 udeležil seje Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu, ki jo je sklical predsednik Vlade RS dr. Miroslav Cerar.

Seja je bila namenjena izmenjavi informacij o dejavnostih organizacij Slovencev po svetu in vprašanjem ter pobudam članov Sveta Vlade RS za Slovence po svetu.

Predsednik vlade je vse prisotne spomnil, da tako kot vlada in prebivalci Slovenije tudi vsak rojak s svojim delovanjem prispeva k ugledu Slovenije v svetu, ki pa ga je potrebno v prihodnje okrepiti in negovati. Ob tej priložnosti je predsednik Vlade napovedal novo strategijo, da bo vlada začela z posodabljanjem dosedanjih vložkov strateškega sodelovanja s Slovenci izven meja matične države. Ob tem je minister za Slovence v zamejstvu in po svetu dodal, da bo slovenska vlada skupaj z rojaki po svetu še intenzivneje iskala rešitve za vsa odprta vprašanja, s katerimi se srečujejo slovenske skupnosti po svetu.
Zato so vsi prisotni za omizjem na seji sklenili, da bo na osnovi opravljene vsebinske razprave in morebitnih dodatnih pisnih predlogov članic in članov sveta ter posameznih vladnih resorjev Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu pripravil izhodišča za posodobitev strategije odnosov Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja.

Ob tej priložnosti je predsednik vlade omizju predstavil eno od najzahtevnejših prioritet vlade, to je zagon gospodarskega sodelovanja, ki je osnova za odpiranje novih delovnih mest in zagotovitev večje konkurenčnosti samega gospodarstva.

Seje so se udeležili izvoljeni predstavniki Slovencev iz Argentine, Brazilije, ZDA, Kanade, Avstralije, Kitajske, Nemčije, Nizozemske, Srbije in BiH ter predstavnik Svetovnega slovenskega kongresa. S strani Vlade RS pa so rojakom poleg predsednika Vlade in ministra Žmavca, prisluhnili tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, državna sekretarka Ministrstva za zunanje zadeve Dragoljuba Benčina, državni sekretar Ministrstva za notranje zadeve Boštjan Šefic, državna sekretarka Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Andreja Barle Lakota in državni sekretar Ministrstva za kulturo Anton Peršak.

Po seji Sveta Vlade RS za Slovence po svetu, ob 15. uri, je minister Gorazd Žmavc z županom mesta Ptuj Miranom Senčarjem pozdravil vse zbrane na petem tradicionalnem srečanju Slovencev v svojem mestu - Ptuju! Izpostavil je izjemno gostoljubnost in pripravljenost mesta Ptuj za to srečanje in se vsem za to tudi zahvalil.
"Tradicionalno srečanje Slovencev združuje s pesmijo, plesom in dobro voljo. Hkrati je to enkratna priložnost za iskanje skupnih ciljev, možnosti sodelovanja pri skupnih projektih na kulturnem in gospodarskem področju. Govoriti o težavah še nikoli ni bilo dovolj. Pomembno je najti skupne rešitve in skozi timsko delo ustvarjati vidne rezultate. Skupno identiteto obmejnega prostora - ne sestavlja le slovenski jezik, temveč tudi naravna in kulturna krajina in zato Urad aktivno sodeluje pri izvajanju čezmejnih projektov in pridobivanju evropskih sredstev za razvoj in samooskrbo slovenskih skupnosti" je ob tem dejal minister Žmavc.

Poudaril je vsem rojakom po svetu, da so ključni člen pri ustvarjanju uspešne Slovenije. So izjemna dodana vrednost naši državi, da so bili z nami pri snovanju naše samostojne domovine in so naši največji promotorji slovenske kulture in slovenskih lepot po svetu.

Ob koncu je minister izpostavil, da trajni uspehi in napredki niso mogoči brez intenzivnega vključevanja mladih. Saj vse večja mobilnost mladih pomeni, da je kroženje znanja lahko izjemna pozitivna razvojna sila. Ravno zato je konceptualni premik iz "bega možganov" v "kroženje možganov" ena od prioritet Urada. Prav zato je Urad nedavno odprl spletni portal slovenci.si, s katerim smo si na novo zastavili projekt celovitega komuniciranja - slovenskih skupnosti v zamejstvu in po svetu med sabo, rojakov po svetu z matično domovino ter s slovensko javnostjo.
Vsem skupaj je zaželel dobro počutje, spletanje novih prijateljstev ter iskanje novih poslovnih poti in vezi ter uresničevanje skupnih projektov za našo prihodnost.


Mateja ŽUPAN BREZOVNIK
Sekretarka / Secretary

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu / Government's Office for Slovenians Abroad
Erjavčeva 15, SI-1000 Ljubljana
tel: +386 (1) 230 8018 fax: +386 (0)1 230 80 17
www.uszs.gov.si