O-STA

Od jutri boljši nadzor na Velenjski plaži

Velenje, 9. julij 2015 - Velenjsko plažo je v preteklih vročih poletnih dneh obiskalo več kot pet tisoč obiskovalcev. Uživali so v plavanju, uporabi vodnega parka, druženju in različnih športnih aktivnostih v vodi in ob njej.

Na Mestni občini Velenje smo tega zelo veseli, ugotavljamo pa, da je pri tako množičnem obisku zagotavljanje reda in varnosti precej težko, zato smo se odločili za nekaj ukrepov, s katerimi želimo predvsem zagotoviti varnost obiskovalcev in uporabnikov vodnega parka.

Od jutri, 10. julija, naprej bodo na vstopu na Velenjsko plažo in tudi v vodi ob vodnem parku prisotne osebe, ki bodo urejale promet na neprometnih površinah in skrbele za varno uporabo igral v vodnem parku. Skrbeli bodo, da bodo obiskovalci upoštevali navodila uporabe vodnega parka, dosedanje izkušnje namreč kažejo, da obiskovalci kljub napisanim navodilom le-teh ne upoštevajo in tako je nemogoče zagotoviti zadostno varnost uporabnikom.

Zaradi nepredvidenih stroškov bomo od jutri začeli zaračunavati uporabnino, ki bo znašala 2 evra za vsak vstop z avtomobilom na parkirišče. Izkupiček od parkirnine bomo namenili za poplačilo stroškov, ki bodo nastali zaradi dodatnega osebja, ki bo urejalo promet in varno uporabo vodnih igral.

Obiskovalce Velenjske plaže prosimo za razumevanje in jim želimo veliko užitkov na Velenjski plaži!

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Mestna občina Velenje

Kabinet župana


Mag. Maša Kočevar

Služba za odnose z javnostmi

T: 03/8961 546 F: 03/8961 654

www.velenje.si


Velenjska plaža 1 Tadej Živko.jpg