O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Vključitev Velenja v zeleno shemo slovenskega turizma

Velenje, 13. julij 2015 - Velenje se je pridružilo 15 destinacijam, ki so vstopile v pilotni nacionalni program za pospeševanje uvajanja trajnostnih poslovnih modelov v turizmu, imenovan Zelena shema slovenskega turizma. Shema se izvaja pod okriljem javne agencije SPIRIT Slovenija.

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je celovito zasnovan sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja: okoljskem, družbenem in ekonomskem ter je namenjen tako destinacijam kot tudi posameznim turističnim ponudnikom. Velenju smo se odzvali na javni poziv za destinacije in se priključili prvim pilotnim slovenskim turističnim destinacijam, ki bodo ocenjene po ZSST.

Shema ZSST temelji na globalnih indikatorjih za trajnostni razvoj destinacij GSTC in ETIS, ki jim je dodan nacionalni značaj. Gre za kompleksen sistem, sestavljen iz več korakov in orodij. Takoj po vstopu v shemo smo v destinaciji že pričeli z delom ter določili koordinatorja, odgovornega za izvedbo celotnega postopka. Ta bo zaključen predvidoma do konca letošnjega leta.

V nadaljevanju leta nas čaka več korakov - od pridobivanja podpore v lokalnem okolju prek zbiranja in analize podatkov do priprave končnih poročil. Z izvedbo celotnega postopka bomo pridobili celovit vpogled v trajnost destinacije in mednarodno primerljivo oceno, pa tudi nabor ustreznih ukrepov za izboljšave v prihodnosti. Poleg tega se bomo s pridobitvijo znaka Slovenia Green Destinatioin na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicionirali kot okolju in družbi prijazna destinacija.

Občane in obiskovalce Velenje vabimo, da izpolnete anketni vprašalnik, ki je objavljen na spletnih straneh www.velenje-tourism.si in www.velenje.si. Vaše mnenje nam bo pomagalo izboljšati kakovost turistične ponudbe Šaleške doline za njen nadaljnji trajnostni razvoj.