O-STA

Ob svetovnem dnevu veščin mladih: Pridobivanje kompetenc in veščin skozi neformalno izobraževanje pomembno vpliva na razvoj mladih

13. novembra 2014 je 3. odbor Generalne skupščine Združenih narodov (ZN) sprejel odločitev, da 15. julij razglasi za svetovni dan veščin mladih (World Youth Skills Day). S takšnim pristopom se želi krepiti ozaveščenost in zavedanje o pomembnosti investiranja v razvoj kompetenc in veščin mladih. Spodbujanje učenja in usposabljanja med mladimi je ključno za njihovo pridobivanje spretnosti in znanj, ki jih bodo opolnomočila v procesu njihovega osamosvajanja (osamosvajanje razumemo kot prehod med mladostjo in odraslostjo skozi t.i. točke odraščanja).

V letu 2015 se končujeta dve dolgoletni kampanji, Cilji ZN za novo tisočletje (t.i. Millenium Development Goals - MDGs) in UNESCO program Izobrazba za vse (Education for all - EFA), ki sta omogočili, da ima danes več mladih dostop do izobraževanja, kot kdajkoli prej v zgodovini človeštva. To pa pomeni, da imajo tudi mladi višja karierna pričakovanja in upanje na boljšo prihodnost. Raziskava ZN Moj svet 2015 (My World 2015 Survey) je pokazala, da mladi iz vseh kontinentov in regij, kot najpomembnejše ocenjujejo dostop do izobrazbe, na tretjem mestu njihovih prioritet pa so boljše zaposlitvene možnosti (vir: OZN). Kljub navedenemu, pa je realnost drugačna, saj mladi predstavljajo 25% delovno aktivnega prebivalstva, stopnja nezaposlenosti med mladimi pa je 40% (ILO, FAO, 2013).

Znanja in veščine, ki jih mladi pridobijo v formalnem izobraževalnem sistemu, je potrebno nadgrajevati oz. dopolnjevati s pridobivanjem kompetenc oz. veščin preko neformalnega izobraževanja. Študija o vplivu neformalnega izobraževanja v mladinskih organizacijah na zaposljivost mladih, ki jo je v letu 2012 izvedla Univerza v Bathu, je pokazala, da obstaja ujemanje med znanjem in veščinami, po katerih povprašujejo delodajalci, in tistimi, ki jih mladi lahko pridobijo z udejstvovanjem v mladinskih organizacijah oz. v mladinskem sektorju. Izmed 6 najbolj iskanih mehkih veščin (t.i. soft skills), ki jih pri bodočih kadrih iščejo delodajalci, jih je 5 možno pridobiti oz. razviti v mladinskih organizacijah (izjema so kompetence na področju numeričnih spretnosti).

Mehke veščine, po katerih delodajalci najpogosteje povprašujejo, so: komunikacijske veščine, organizacijske/načrtovalne veščine, sposobnost sprejemanja odločitev, veščine timskega dela, zaupanje/samostojnost in računanje. Te mehke veščine obravnavamo kot ključni element za uspešno izvedbo dela. Tudi poročilo OECD Skills Outlook 2015 ugotavlja potrebo po krepitvi priložnosti in možnosti, ki jih imajo za pridobivanje kompetenc in veščin na voljo mladi. Pri tem se OECD s priporočili usmerja predvsem na vprašanje vstopa mladih na trg, pomen pridobivanja veščin pa ima širši vpliv na mlade.

Ob tej priložnosti na Mladinskem svetu Slovenije (MSS) poudarjamo pomen pridobivanja in nadgradnje kompetenc ter veščin preko neformalnega izobraževanja v mladinskih organizacijah (in v drugih organizacijah) ter pozitivnega vpliva, ki jih imajo takšne aktivnosti na razvoj mladih. Takšno udejstvovanje ne omogoča samo lažjega prehoda mladih na trg dela, ampak pripomore tudi k vzgoji odgovornih in aktivnih državljanov, ki bodo v prihodnje na svoja pleča prevzeli odgovornost za razvoj in vodenje družbe, tako v Sloveniji, kot na globalni ravni. "Pristojne državne institucije ob tej priložnosti pozivamo, da okrepijo podporo programom in procesom neformalnega izobraževanja, ki mladim zagotavljajo razvoj in pridobivanje kompetenc ter veščin in da naredijo korak naprej v procesu oblikovanja politik za priznavanja neformalnega izobraževanja." je ob Svetovnem dnevu veščin mladih izpostavil predsednik MSS Tin Kampl.

Več:

· Svetovni dan veščin mladih (World Youth Skills Day)

· Študija o vplivu neformalnega izobraževanja v mladinskih organizacijah na zaposljivost mladih (povzetek)

· OECD Skills Outlook 2015

· Anketa Moj svet 2015 (My World 2015 Survey)