O-STA

Mestna blagajna deluje tudi v poletnih mesecih

Velenje, 16. julija - Mestna blagajna v kletnih prostor Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje), tudi v poletnih mesecih deluje po ustaljenem urniku, in sicer:

- v ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 11. ure in od 12. do 14. ure;

- v sredo od 8. do 11. ure in od 12. do 16. ure;

- v petek od 8. do 12. ure.

V času od 15. do 22. v mesecu, ko je obisk največji, je Mestna blagajna odprta neprekinjeno.

V Mestni blagajni Mestne lahko občanke in občani gotovinsko plačujejo položnice brez provizije vseh velenjskih osnovnih šol ter položnice, ki jih izstavljajo: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje - CVIU, Elektro Celje Energija, d. o. o., Ferdom, d. o. o., Festival Velenje, Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje, Habit Velenje, d. o. o., Krajevna skupnost Bevče, Krajevna skupnost Pesje, Krajevna skupnost Plešivec, Krajevna skupnost Šentilj, Krajevna skupnost Vinska Gora, Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., Mako Turnšek, d. o. o., Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje, Mladinski center Velenje, Naš čas, d. o. o., Pup Saubermacher, d. o. o., PV Invest, d. o. o., Stanovanjsko podjetje Linea, d. o. o., Šolski center Velenje, T-2, d. o. o., Vrtec Velenje, ter plačilo položnic, ki jih fizičnim osebam izstavlja Mestna občina Velenje (najemnine garaž, vrtičkov, letovanje, kupnine stanovanj, kazni, odvoz zapuščenih vozil, komunalni prispevek).

Projekt Mestna blagajna je med občankami in občani Velenja zelo dobro sprejet, saj so v letu 2015 občani na mesec povprečno plačali več kot 18 tisoč položnic.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje