O-STA

Posebno omizje za manjšinska vprašanja, kulturo in izobraževanje

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc je danes dopoldan sopredsedoval, skupaj z deželnim odbornikom Giannijem Torrentijem iz Avtonomne pokrajine dežele Furlanije- Julijske krajine, posebnemu omizju za manjšinska vprašanja, kulturo in izobraževanje.

Minister Žmavc je poudaril izjemno zadovoljstvo glede usklajenosti vsebin prve seje tega omizja.
Izražena je bila podpora projektom čezmejnega sodelovanja, v katere sta vključeni slovenska narodna manjšina in italijanska narodna skupnost. Ti programi so osnova za pripravo projektov JEZIKLINGUA 2, Čezmejni projekt Območje mejne reke Idrije, projekti mejne reke Soče (Poti miru,...), Projekt KEPASS...

Omizje bo podprlo vse programe, ki povezujejo obe narodni skupnosti in krepijo skupni kulturno gospodarski prostor, razvijajo čezmejno regijsko povezovanje ter oblikujejo skupno okolje, ki omogoča razvoj lokalnega podjetništva in novih storitev.
Omizje spodbuja sodelovanje med kulturnimi organizacijami - čezmejne razstave in festivali, izmenjave med gledališči, mrežo med muzeji, zgodovinskimi mesti in kreativno industrijo, muzejske zbirke, skupne projekte čezmejne televizije ter podpira idejo o enotni koordinacijski točki za povezovanje akterjev jezikovnega načrtovanja.

Sopredsedujoča Žmavc in Torrentti sta se dogovorila, da se bo sodelovanje okrepilo in ohranilo delovne stike v obliki manjših delovnih skupin.