O-STA

Nacionalni stanovanjski program: Ali 6 let čakanja ni bilo dovolj?

Včeraj je vlada obravnavala Resolucijo o Nacionalnem stanovanjskem programu (NSP), ki ga na Mladinskem svetu Slovenije pričakujemo že več let. V upanju, da se bomo na področju stanovanjske politike premaknili naprej, smo danes izvedeli, da so na včerajšnji seji sklenili, da Program potrebuje še dodatna usklajevanja pristojnih resorjev.

Pristojni resorji so imeli na voljo več kot 5 mesecev, saj je bil predlog NSP v medresorsko obravnavo in javno razpravo poslan 25. februarja. Ne vemo, kaj točno je narobe, smo pa v skrbeh, da bo iz dokumenta izginilo še tisto nekaj dobrega, kar tovrsten dokument ob vsesplošnem pomanjkanju sredstev v državi sploh lahko vsebuje.

Različni osnutki NSP se pojavljajo že od leta 2010 - odkar smo v Sloveniji brez Nacionalnega stanovanjskega programa; v tem času smo na Mladinskem svetu Slovenije (MSS) pripravili za Ministrstvo, pristojno za stanovanja, že vsaj 5 različnih dokumentov s predlogi in pripombami na osnutke NSP. V tem času so se zamenjale 4 vlade in s tem se je prelagala tudi odgovornost za pripravo NSP. V najboljšem primeru bo torej minilo 6 let brez jasnih smernic, brez prave pravne zaščite deležnikov na stanovanjskem področju (sploh najemnikov), nizke stanovanjske mobilnosti in kaosa - predvsem na področju najemništva.

Naj poudarimo, da se dobro zavedamo pomanjkljivosti in tveganj, ki jih predlog NSP prinaša in smo jih že jasno izpostavili v času javne obravnave. Vendar pa ključna težava, ki je pomanjkanje sredstev oz. nepripravljenost države vložiti primerno količino sredstev v stanovanja (če se primerjamo z državami EU), verjetno ne more biti odpravljena čez noč. Prav tako pa NSP prinaša predvsem usmeritve, po sprejetju pa državo čakajo še številne spremembe zakonodaje, priprave analiz in projektov itd., ki bodo morebitne pozitivne učinke NSP zavlekle še vsaj za nekaj let.

Žal je tako, da se slaba stanovanjska politika oz. odsotnost le-te najbolj "pozna" na mladih. Bivanjska osamosvojitev oz., preprosto povedano, odselitev od staršev, je namreč za mnoge mlade nedosegljiv cilj. Ob visoki brezposelnosti in tveganih oblikah zaposlitve, ki so jim podvrženi predvsem mladi (da o zelo nizkih prihodkih niti ne govorimo) predstavlja neurejeno stanovanjsko področje še dodatno tveganje oz. breme za mlade.

Upamo, da se vlada zaveda odgovornosti, ki jo ima pri odločanju o zagotavljanju človekove pravice in z ustavo določeni nalogi države, ki mora zagotavljati možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje in se zaveda posledic tovrstnega zavlačevanja.

§ Pripombe MSS na predlog NSP, kakršen je bil poslan v javno razpravo, najdete tu (od takrat so bile delno upoštevane pripombe pod točko 4. Postavitev (kvantitativnih) ciljev in uvedba kazalnikov uspešnosti).

§ Spremljate nas lahko na Facebooku.