O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - V teku dokončanje izgradnje kanalizacije v Bevčah in sanacija plazu v Cirkovcah

Spoštovani,

v torek, 4. avgusta 2015, je bila izvedena uvedba v delo za izgradnjo kanalizacijskega omrežja naselja Bevče, faza II. - dokončanje kanala 5.

Izvajalec, ki je s prvimi pripravljalnimi deli začel že v ponedeljek, bo podjetje IPI, d. o. o., iz Rogaške Slatine.

Vrednost del, ki bodo končana v roku 60 dni, je 72.941,36 evrov. Mestna občina Velenje bo financirala projekt v višini 48.627,67 evrov, preostali del sredstev pa Krajevna skupnost Bevče in krajani.

V sredo, 5. avgusta, pa je bila izvedena uvedba v delo izvajalca, samostojni podjetnik Rafko Blatnik, s. p., iz Gaberk, za sanacijo plazu pod lokalno cesto Hrastovec-Cirkovce v Cirkovcah.

Dela bodo predvidoma končana do 30. avgusta.

Vrednost del znaša 22.910,7 evrov.

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Mestna občina Velenje

Kabinet župana


Aleksandra Forštner, univ.dipl.politolog
Služba za odnose z javnostmi

T: 03/8961 736, F: 03/8961 654

www.velenje.si