O-STA

Ob napovedi urejanja področja avtorskih pravic, Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu podaja svoje stališče:
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu (v nadaljevanju: Urad) se zaveda, da je odpiranje zakonov s področja slovenske ustvarjalnosti in s področja medijev priložnost, da se slovenski narod bolj odgovorno dogovori, koliko mu pomeni uporaba lastnega jezika in kako ga bo zavaroval na področju javne rabe.

Razpravo, ki se je odvijala na področju predvajanja glasbe na radijskih postajah, je Urad sprejel z obžalovanjem - saj je ob dnevni borbi za vsako slovensko besedo v zamejskem prostoru, razprava, koliko slovenske glasbe naj se vrti na slovenskih radijskih postajah - neprimerna. Medtem ko se o tem ne more dogovoriti lasten narod, se mora avtohtona slovenska narodna skupnost v zamejstvu o tem dogovarjati z večinskim narodom v državah njihovega prebivališča.

Urad prav tako podpira prizadevanja predvsem pesnikov in pisateljev, posredno pa vseh slovenskih ustvarjalcev, da se spoštuje avtorska pravica in da si kot družba želimo uspešnih slovenskih ustvarjalcev, ki bodo tudi tržno uspešni, saj je to v strateškem interesu Republike Slovenije. Vzor temu je zgodba Slavka Avsenika, kjer je ustvarjalnost pozitivno vplivala tako na prepoznavnost Republike Slovenije, kot na zaposlovanje iz naslova ustvarjanja družine Avsenik.

Urad se zavzema za pozitivno diskriminacijo slovenskega jezika ter ustvarjalnosti v lastni državi.

Urad se bo aktivno vključil v javno razpravo s teh področij ter se zavzemal za uveljavitev ukrepov, ki bodo spodbujali slovensko ustvarjalnost ter ščitili slovenski jezikovni format avtorskih del po najboljših možnih močeh.

Urad jasno loči med avtorji (pesniki, pisatelji, glasbeni in drugi ustvarjalci) ter organizacijami, ki avtorska dela "prodajajo" na trgu. Urad bo spoštoval tiste rešitve, ki jih bodo v prvi vrsti sprejemali avtorji oz. ustvarjalci sami.


Hvala in lepo pozdravljeni,


Odnosi z javnostmi / Public relations

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu / Government's Office for Slovenians Abroad
Erjavčeva 15, SI-1000 Ljubljana
tel: +386 (0)1 230 80 18 fax: +386 (0)1 230 80 17
www.uszs.gov.si