O-STA

Vabilo na zaključno predstavitev projekta

Spoštovani!

Šest študentov, trije profesorji in delodajalec:, Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem (DE Nova

Gorica), Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (DE Nova Gorica) in Tik Kobarid d.o.o. proizvodnja

medicinskih pripomočkov, vas vabimo na zaključno predstavitev 5-mesečnega projekta Samokatetrizacija -

integrativni razvoj pripomočka, ki se je izvajal v okviru operacije Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije "Po kreativni poti do praktičnega znanja".

Predstavitev vsebine, poteka in končnega rezultata projekta bo v ponedeljek, 14. 9. 2015, ob 14.09 uri, v prostorih Primorskega tehnološkega parka d.o.o. (Mednarodni prehod 6, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici).

V projektu Samokatetrizacija: integrativni razvoj pripomočka smo se ukvarjali z znanstvenim utemeljevanjem izbire pripomočkov, materiala in tehnike samokatetrizacije, ugotavljali tehnične razvojne možnosti urinskega katetra za enkratno uporabo ter z izboljševanjem možnosti za edukacijo pacientov, ki tako pomoč potrebujejo.

Projekt je bil uspešen, pacienti imajo na razpolago e-priročnik na usb-kartici, ki vključuje strokovno utemeljene teoretične vsebine in video posnetke z zvočnimi navodil po korakih.

Vljudno vas vabimo, da se dogodka udeležite.


Kontakt za dodatne informacije: melita.persolja@fvz.upr.si

Sodelavci v projektu
Vodja projekta: doc. dr. Melita Peršolja, prof. zdr. vzg., viš.med.s.
Študenti programa Zdravstvene nege: Aljaž Božič, Tjaša Hrovat, Michela Manfreda in Emir Selihović
Študenti programa Multimedijske komunikacije: Denis Jazbec, David Kunčič
Delovni mentor: Albert Kurinčič
Pedagoški mentorji: doc.dr. Melita Peršolja, mag. Mirko Prosen, red.prof. Andrej Žemva