O-STA

Odprtju nove razstave v Galeriji sodobne umetnosti Celje, ki bo združeno z vodstvom umetnikov, sledi še performans

Celje, 9. september 2015, Zavod Celeia Celje - Center sodobnih umetnosti Celje vabi na na odprtje in vodstvo po razstavi SE DOBIMO OB ŠESTIH. Pobude za skupnostne prakse in zelene prostore v Celju v petek, 11. 9. ob 18. uri v Galerijo sodobne umetnosti. Po razstavi bodo vodili sodelujoči umetniki: Andreja Džakušič, Daniela Krajčová, Simon Macuh, Estela Žutič in Gilles Duvivier. Ob 19. uri sledi performans Initiati ti ti ti Estele Žutić in Gillesa Duviviera. Koproducent razstave: KUD Mreža, Galerija Alkatraz, Ljubljana. Kustosinji: Irena Čerčnik, dr. Mojca Puncer. Projekt so podprli: Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Celje, Okolje Consulting in KOB David Koželj. Razstava, ki bo na ogled do 18. 10. 2015 obravnava prebivanje v mestu Celje kot mrežo medsebojnih povezav, pri čemer je umetniško ustvarjanje le eno izmed občutljivih plasti med vsemi drugimi. S to zavestjo razstava ponuja razmislek o lokalnem urbanem prostoru, ki zadeva ekologijo v širšem smislu povezljivosti v skupnost.

Skupina umetnikov iz kroga Društva likovnih umetnikov Celje s številnimi sodelavci in somišljeniki predstavlja pobude za skupnostno delovanje in bolj zeleno mesto tako, da galerijo spreminja v prostor za osveščanje in diskusijo o problematiki degradiranih območij in o neizkoriščenih potencialih urbanega prostora v Celju. Razstava razgrinja rezultate predhodnih umetniških raziskav v obliki živih dogodkov, instalacij, dokumentarnega gradiva, načrtov, skic, fotografij, videa, pa tudi naravnih materialov, premeščenih iz urbanega okolja v galerijski prostor. Umetniške raziskave zadevajo teme, povezane s konkretnimi mestnimi lokacijami, ki izstopajo po aktualnosti, saj so predmet širših civilnih iniciativ, med katerimi na razstavi izpostavljamo štiri - iniciativo Kare 9, iniciativo Drevesni park, iniciativo Urbano vrtnarjenje ter iniciativo Ohranimo drevesa. Predstavljene iniciative soočajo mesto s sonaravnimi, trajnostnimi izzivi, ki vključujejo mešane, ljudem in okolju bolj prijazne rabe prostora, pa tudi zavest o varstvu lokalne tradicije. Razstava v spremljevalnem programu načrtuje vrsto aktivnosti, ki bodo potekale tudi zunaj galerijskih okvirov, pod vodstvom članov DLUC-a z vabljenimi gosti.

Potreba po trajnostnem razvoju mesta ne vključuje zgolj okoljskega vidika, marveč tudi ekonomsko in družbeno trajnostnost, ki zagotavlja kvaliteto življenja v mestu. Pri tem velja upoštevati prispevek sodobnih umetniških praks, ki v skupnosti krepijo zavest o pomenu varstva okolja in kulturne dediščine ter zaščite naravnih virov. V prizadevanju za dejanske, trajnostne učinke v lokalni skupnosti se umetniki ravnajo po principih urbane regeneracije, socialne integracije in participativnega urbanizma. Umetniki nastopajo v vlogi soiniciatorjev pri vzpostavljanju skupnostnega urbanega vrtnarjenja ter pri ohranjanju in širitvi zelenih površin kot priložnosti sonaravnega trajnostnega razvoja za mesto. V razpravo vstopajo s sredstvi umetniške raziskave, ki zajema eksperimentalne in izobraževalne delavnice in akcije za vse generacije, s čimer spodbujajo izmenjavo izkušenj in znanj vseh sodelujočih. Na ta način prispevajo k odkrivanju potreb in potencialov urbanega prostora in tamkajšnjih prebivalcev ter z aktivnim zavzemanjem za spremembe v javnem prostoru spodbujajo iskanje rešitev v širšem kontekstu mesta. Cilj je, da se sama skupnost organizira kot civilna iniciativa, ki naslavlja velik neizkoriščen potencial, da se sami prebivalci in uporabniki aktivno vključijo v proces trajnostnega razvoja mesta Celje. Določene pobude so že zaživele med meščani, obstoječim iniciativam so se že pridružili številni posamezniki in društva.


V priponki prilagamo tudi fotomaterial

Izsek iz projekta

Več: Irena Čerčnik, kustosinja, 03 42 65 156, e-pošta:irena.cercnik@celje.si