O-STA

Mladinska delegatka Slovenije pri OZN na zasedanju Generalne skupščine OZN

Danes se v New Yorku, v okviru zasedanja 70. generalne skupščine OZN, pričenja zasedanje 3. odbora Generalne skupščine Organizacije združenih narodov, ki obravnava socialne, humanitarne in kulturne zadeve. Zasedanja Tretjega odbora se udeležuje tudi mladinska delegatka Slovenije pri OZN Katja Cimermančič.

Mladinski delegat oz. delegatka je institut, katerega namen je mladim omogočiti, da na mednarodni ravni sodelujejo v razpravah in oblikovanjih politik, ki se dotikajo mladih. Poznajo ga v številnih državah, v Sloveniji pa smo letos šele drugič zapored dobili mladinskega delegata oz. delegatko. Njegova oz. njena naloga je, da na globalni ravni predstavlja politike, usmeritve, dobre prakse in cilje, ki jih imajo mladi iz Slovenije, ter da vsem mladim v Sloveniji posreduje sklepe, smernice in priporočila sprejeta na Generalni skupščini OZN, ki vsako leto v septembru poteka v New Yorku.

Katja Cimermančič bo tako v naslednjih 14 dneh prisostvovala na nekaterih uradnih sestankih, sprejemih, neformalnih pogajanjih ter pomagala pri izvedbi in organizaciji razprav. Že danes bo na plenarnem zasedanju 3. odbora nagovorila delegate in delegatke, v katerem se bo osredotočila na pravice mladih, s poudarkom na dostopu do izobraževanja in participaciji mladih v odločevalskih procesih. Njen nastop bo mogoče okrog 21. ure mogoče spremljati v neposrednem prenosu na http://webtv.un.org/. Poleg že omenjenih aktivnosti, pa bo Katja, v sodelovanju s švicarsko mladinsko delegatko, pripravila delovni zajtrk na temo vloge moških in fantov v boju za enakost med spoloma (The Role of Men and Boys in the struggle for Gender Equality).

Pred odhodom na zasedanje 3. odbora generalne skupščine OZN je Katja Cimermančič, mladinska delegatka Slovenije pri OZN povedala: "Pričakujem, da bo tudi zasedanje Tretjega odbora Generalne skupščine ZN v znamenju pred dnevi sprejete Agende 2030 za trajnostni razvoj. Sama se bom v okviru svojih nalog in obveznosti še posebej posvetila procesu sprejemanja resolucije o mladih, katere oblikovanje in sprejem sta načrtovana v okviru Tretjega odbora. Pri tem se bom opirala na predloge in pobude, ki so mi jih mladi iz cele Slovenije predlagali v okviru Kampanji 2030 - za prihodnost po tvoji meri, ki sem jo izvedla v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije."

Aktivnosti Katje Cimermančič, mladinske delegatke Slovenije pri OZN, lahko spremljate na Twitterju (@UNYD_Slovenia) ali na Facebook strani Mladinskega sveta Slovenije (www.facebook.si/mladinski.svet).

Za dodatna pojasnila ali vprašanja smo na voljo na pr@mss.si ali na 041 897 616 (Borut).