O-STA

Minister Gorazd Žmavc zelo pozitivno ocenjuje celodnevni obisk pri Slovencih na Tržaškem.
Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc se je mudil na celodnevnem delovnem obisku pri avtohtoni slovenski narodni skupnosti v Republiki Italiji.
Ves čas obiska sta ga je spremljali generalna konzulka RS v Trstu, Ingrid Sergaš in konzulka, Eliška Kersnič-Žmavc.

Osnovni namen obiska ministra Žmavca je bilo srečanje s predstavniki manjšinskih organizacij v Tržaški pokrajini sosednje Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, ter pogovor o bogati paleti dejavnosti, ki jih vodijo, odprtih vprašanjih s katerimi se soočajo in načinih njihovega reševanja, o izzivih ter načrtih za prihodnost. Pozornost je bila posvečena tudi utrjevanju in širjenju sodelovanja z Uradom Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu in slovenskimi ustanovami v tej pokrajini.

Minister Žmavc se je srečal s predsednikoma krovnih organizacij Slovencev v Republiki Italiji, Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij. Obiskal je sedeže Slovenskega raziskovalnega inštituta - SLORI, Narodne in študijske knjižnice, Zveze slovenskih kulturnih društev, Združenja slovenskih športnih društev v Italiji, Slovenske prosvete, Dijaškega doma Srečko Kosovel, Slovenskega stalnega gledališča, Slovenskega deželno gospodarskega združenja, Kmečke zveze, Primorskega dnevnika in slovenskega oddelka RAI.

Minister se je srečal z deželnim odbornikom za kulturo, šport in socialne zadeve, pristojnim tudi za manjšinske zadeve, Giannijem Torrentijem, s katerim sopredsedujeta Posebnemu omizju za manjšinska vprašanja, kulturo in izobraževanje. Oba sogovornika sta izpostavila veliko priložnost za nadaljnji kvaliteten razvoj prijateljskih odnosov in sodelovanja med Slovenijo in Furlanijo Julijsko krajino. Minister Žmavc je v pogovoru potrdil podporo slovenske vlade čezmejnim projektom, ki so bili dogovorjeni na omenjenem omizju. Tudi ob tej priložnosti je bilo posebej izpostavljeno pričakovanje Republike Slovenije, da bo deželna vlada v izvedbenih fazah reforme o reorganizaciji lokalnih skupnosti v dialogu s slovensko narodno skupnostjo zagotovila ohranjanje dosežene ravni zaščite le te oz. polno izpolnjevanje sprejeti zaščitnih obveznosti, kar je eden od temeljnih elementov za širjenje evropskega duha.

V pogovoru za Primorski dnevnik je minister Žmavc ocenil, da so se odnosi med matično državo in Slovenci v Italiji v zadnjih letih utrdili in poglobili ter izrazil posebno pohvalo slovenski manjšini, ki je dobro prestala različne družbene sisteme v Sloveniji in se hkrati dobro vključila v veliko evropsko družino, s čimer je bistveno prispevala k zaščiti slovenskega jezika, identitete in kulture. Obenem je minister Žmavc izpostavil slabo poznavanje življenja in bogatega delovanja rojakov v sosednjih državah s strani Slovencev v matični domovini. Poudaril je, da si bo Urad še naprej prizadeval, da se to spremeni.
"Manjšinska organiziranost je zelo čvrsta in ima kaj pokazati. Kot ministrstvo namenjamo zadnje čase posebno pozornost gospodarstvu in mladim. Gospodarstvu, ki podira mejne zapreke, ter mladim, ki so prihodnost vsakršne skupnosti" je ob koncu pogovora dejal minister Žmavc.

Minister je v večernih urah obisk zaključil v Tržaškem knjižnem središču, kjer mu je bilo predstavljeno uspešno poslovanje knjigarne v štirih mesecih od njenega odprtja.


Mateja ŽUPAN BREZOVNIK
Sekretarka / Secretary

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu / Government's Office for Slovenians Abroad
Erjavčeva 15, SI-1000 Ljubljana
tel: +386 (1) 230 8018 fax: +386 (0)1 230 80 17
www.uszs.gov.si