O-STA

Ob mednarodnem dnevu pripravnikov: Pripravništva ne smejo biti priložnost za izkoriščanje mladih

10. novembra 2015 prvič obeležujemo mednarodni dan pripravnikov. Na ta dan se pridružujemo pozivom mladih na evropski in globalni ravni, s katerimi zahtevamo plačana in kvalitetna pripravništva, tako v Sloveniji, kot tudi na mednarodni ravni.

Pripravništva so postala pogoj za pridobitev zaposlitve in mladi jih opravljajo z upanjem, da bodo potem dobili pravo zaposlitev, kar pa se zgodi redkim. Poleg tega je ogromno pripravništev nekvalitetnih in neplačanih. "Ne smemo pristati na to, da bomo generacija, ki je obsojena na opravljanje pripravništev celo svoje življenje," ob mednarodnem dnevu pripravnikov opozarja predsednik MSS Tin Kampl in dodaja, da je situacija, v kateri se od mladih pričakuje, da naj zastonjsko delo razumejo kot investicijo v svojo nadaljnjo kariero, na robu perverznosti.

Glavni organizator in pobudnik dogodkov ob mednarodnem dnevu pripravnikov je naša krovna evropska organizacija, Evropski mladinski forum, ki bo danes objavil rezultate ankete, ki jo je v pripravah na obeležitev današnjega dne opravil med pripravniki. Na osrednjem dogodku v Bruslju pa bo v debati z evropskimi poslanci in predstavniki nevladnih organizacij na temo pripravništev sodelovala tudi naša predstavnica.

Ob prvem mednarodnem dnevu pripravnikov želimo izpostaviti, da je na mednarodni ravni še vedno 59 % pripravništev, ki niso plačana. 40 % pripravništev se opravlja brez podpisa formalne pogodbe o pripravništvu in 30 % pripravništev ne zagotavlja nobenih učnih vsebin in praktičnega usposabljanja. Med neplačana pripravništva sodijo tudi nekatera pripravništva v Organizaciji združenih narodov, na kar smo pred meseci že opozorili Ministrstvo za zunanje zadeve in predstavništva Slovenije pri OZN, a odgovorov nismo prejeli.

Debating Europe - platforma za razpravo z evropskimi voditelji je v septembru 2015 objavila pregled stanja na področju pripravništev v Evropi, kjer ugotavlja, da je od 4,5 milijona opravljenih pripravništev v EU v letu 2013, kar 40 % bilo takšnih, ki so potekale brez formalnega podpisa pogodbe, z malo ali nič socialne zaščite in brez jasnega programa. Mnogo mladih je opravljalo več pripravništev zaporedoma, kjer so le 4 od 10 zanje dobili tudi plačilo. Od teh, ki so imeli plačana pripravništva pa jih je več kot polovica poročala, da je bilo plačilo prenizko za pokritje osnovnih življenjskih stroškov. Da pripravništvo ni zagotovilo za kasnejšo zaposlitev, dokazujejo tudi podatki, da je le 27 % mladih po opravljenem pripravništvu dobilo ponudbo za zaposlitev.

V Sloveniji smo storili pomemben korak, ko je Vlada RS, po številnih pozivih mladinskih in drugih nevladnih organizacij, prepovedala razpisovanje neplačanih pripravništev v javni upravi. Niso pa sledili ukrepi, ki bi v zadostni meri naslovili problem pomanjkanja plačanih pripravništev. Nekatere rešitve, ki so predvidene v Akcijskem načrtu znotraj Analize opravljanja pripravništev v Sloveniji (sprejeto na Vladi RS, 23. julija 2015), pa ostajajo neuresničeni. Še vedno namreč čakamo na objavo obljubljenih dveh razpisov za 400 plačanih pripravništev v socialnem varstvu in izobraževanju ter na sprejetje kvot za pripravnike v državni upravi znotraj Skupnega kadrovskega načrta, ki je del predloga državnega proračuna za naslednji dve leti.

Na Mladinskem svetu Slovenije smo trdno prepričani, da so volonterska pripravništva nesprejemljiva in jih je bilo potrebno ukiniti. Sočasno z ukinitvijo volonterskih pripravništev, pa bi moral v veljavo stopiti sistem, ki bo dolgoročno zagotavljal sredstva za plačilo pripravnikov. V nasprotnem primeru so v nemogočem položaju tisti, ki naj bi jim z ukinjanjem volonterskih pripravništev pomagali. Na to nevarnost smo tekom številnih razprav opozarjali. Žal nismo bili slišani, zato pozivamo Vlado RS, da izpolni obljube, razpiše plačana pripravništva in čim prej uresniči zaveze za sistemsko in trajno ureditev področja pripravništev v Sloveniji.

Za vprašanja ali pojasnila smo na voljo na pr@mss.si ali na 041 897 616 (Borut Cink).

Mladinski svet Slovenije

Več informacij o dogodkih in organizatorjih prvega mednarodnega dneva pripravnikov na spletni strani:

- http://www.internsday.org/

- http://www.youthforum.org/latest-news/interns-day-2015-coming-up-on-november-10th/