O-STA

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc obiskal Porabje in Prekmurje

V torek, 17. novembra 2015 si je minister za Slovence v zamejstvu in po svetu in predsedujoči slovenski delegaciji, Gorazd Žmavc skupaj z ministrskim poverjenikom, odgovornim za razvoj sosednjih politik pri Ministrstvu za zunanje zadeve in trgovino Madžarske in predsedujočim madžarske delegacije, Ferencem Kalmárom ogledal institucije slovenske manjšine v Porabju in institucije madžarske manjšine v Prekmurju.

V Porabju sta si obe delegaciji ogledali Slovenski kulturno informacijski center Lipa, v katerem delujeta časopis Porabje in Radio Monošter, obe Dvojezični osnovni šoli v Števanovcih in Gornjem Seniku. Zatem je sledil ogled Slovenske vzorčne kmetije, ki je projekt financiran izključno s strani Republike Slovenije in sedež Državne slovenske samouprave v Gornjem Seniku. Na vseh institucijah je bilo obema delegacijama predstavljeno njihovo delovanje, dosežki in nekatera odprta vprašanja.

V nadaljevanju je sledil ogled institucij madžarske manjšine v Prekmurju, kjer sta si delegaciji ogledali Etnološko hišo v Domanjševcih, tri Dvojezične osnovne šole v Prosenjakovcih, Genterovcih in Lendavi ter sedež Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti.

Po zaključku ogledov sta se delegaciji dogovorili o poteku XV. zasedanja slovensko -madžarske mešane komisije za spremljanje Sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji in slovenske narodne manjšine v Madžarski.