O-STA

Minister Gorazd Žmavc in ministrski komisar Ferenc Kalmár v konstruktivnem in prijateljskem duhu zaključila XV. zasedanje slovensko-madžarske mešane komisije

V sredo, 18. novembra 2015 se je zaključilo XV. zasedanje slovensko-madžarske mešane komisije za spremljanje Sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji in slovenske narodne manjšine v Madžarski.

Slovenski delegaciji je predsedoval minister Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc, vodja madžarske delegacije pa je bil Ferenc Kalmár, ministrski komisar za razvoj sosednjih politik z madžarskega ministrstva za zunanje zadeve in trgovino.

Predsedujoča sta ob koncu zasedanja podpisala tudi zapisnik seje in izpostavila vlogo obeh manjšin pri dobrih meddržavnih odnosih.
Na začetku je minister Žmavc izrekel sopredsedujočemu Ferencu Kalmáru zahvalo za strpno odgovorno in poglobljeno sodelovanje na zasedanju in pri ogledih pomembnih institucij tako slovenske manjšine v Porabju kot tudi madžarske manjšine v Pomurju, ki so potekali dan preje. Minister je poudaril, da so pogovorili potekali v duhu prijateljskih odnosov med obema državama, da so manjšinska vprašanja spodbuda za hitrejši razvoj medsosedskih odnosov, obenem pa dajemo velik prispevek k politiki razvoja regije znotraj obeh držav, ki v tem evropskem prostoru pomenijo novo kakovost tudi v prihodnosti. V nadaljevanju je izpostavil, da je skupna komisija ocenila, da sta dve desetletji uspešnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Madžarsko na področju pravne zaščite narodnih manjšin izredno pomembni. Ob tem pa izrazil zadovoljstvo, da sta bili avtohtoni narodni skupnosti na neformalnem srečanju predsednikov vlad 6. novembra letos prepoznani kot pomembna stebra dvostranskih odnosov v prihodnje.

V nadaljevanju je izpostavil "Pripisujem velik pomen nadaljnji uskladitvi gospodarskih in infrastrukturnih naložb na slovensko madžarskem vladnem vrhu januarja 2016 v Ljubljani, ki bodo odločilni tudi za prihodnost slovenske madžarske narodne skupnosti na obeh straneh meje. Prav tako pozdravljam uresničevanje načrtov obeh narodnih skupnosti na področju kulture in gospodarstva ter ugotavljam, da je to prispevek celotne regije, kar kaže tudi na njihovo pozitivno vlogo v evropskem prostoru".

"Prijateljske vezi, vzpostavljene na medsebojnem zaupanju, razumevanju in dialogu so omogočile znotraj okvira medvladne manjšinske komisije odprto in iskreno, v večini primerov uspešno obravnavo bistvenih vprašanj, ki zadevajo narodne manjšine", je ob koncu delal minister Žmavc.

Vodja madžarske delegacije Ferenc Kalmár je na začetku svoje izjave potrdil vsem besedam ministra Žmavca in ravno tako poudaril potek pogovora v konstruktivnem prijateljskem duhu. Izpostavil je tudi razvoj gospodarstva in infrastrukture. In po besedah Kalmára bo naslednje zasedanje v letu 2016 na Madžarskem.