O-STA

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev

Velenje, 11. marec 2016 - Mestna občina Velenje obvešča, da je v Uradnem listu Republike Slovenije, ki je izšel danes, objavljen Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016.

Predmet javnega razpisa so dejavnosti/programi/projekti/prireditve društev, klubov in drugih organizacij ter dejavnosti/programi/projekti/prireditve pravnih in fizičnih oseb, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje in pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti občine, boljšajo kakovost življenja občanov in dostopnost do različnih dejavnosti.

Do sofinanciranja so upravičeni:

1. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Mestni občini Velenje;

2. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če dejavnosti/programe/projekte/prireditve organizirajo na območju Mestne občine Velenje;

3. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če so njihove dejavnosti/programi/projekti/prireditve, ki so organizirani izven Mestne občine Velenje, z vidika zadovoljevanja javnih potreb ali prepoznavnosti občine pomembni za Mestno občino Velenje.

Do sofinanciranja niso upravičene krajevne skupnosti, mestne četrti ter pravne in fizične osebe, ki so prejela sredstva za isto dejavnost/program/projekt/prireditev na katerem od drugih razpisov Mestne občine Velenje (npr. na razpisu za področje kulture, turizma, športa, sociale, podjetništva ...).

Mestna občina Velenje bo za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev izbranih preko razpisa namenila 90 tisoč evrov.

Javni razpis bo odprt do 30. novembra 2016 oziroma do porabe sredstev.

Besedilo razpisa in vsa razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave).

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje