O-STA

Spremembe in dopolnitve uredbe o toplotni obdelavi klavničnih odpadkov

Vlada je na današnji seji sprejela spremembe in dopolnitve uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega materiala živalskih odpadkov. Spremembe se nanašajo predvsem na prenos obveznosti plačevanja storitev javne službe iz državnega proračuna na povzročitelje odpadkov. Z dopolnitvami uredbe pa se k stroškom javne službe poleg toplotne obdelave klavničnih odpadkov prištevajo tudi stroški skladiščenja ali sežiga moke in živalskih maščob.

Roki za prenos obveznosti plačevanja teh storitev na uporabnike so določeni v prehodnih določbah uredbe, in sicer tako, da se v ceni storitev upoštevajo:

- stroški toplotne obdelave v kafilerijah od 1. avgusta 2001 dalje in
- stroški skladiščenja in odstranjevanja s sežiganjem predelanih živalskih beljakovin in živalskih maščob od 1. oktobra 2001 dalje.

Uredba vladi omogoča, da cenik storitev zbiranja živalskih odpadkov, njihove toplotne obdelave ter odstranjevanja združi v enega, ki celovito uredi plačevanje storitev že ob prevzemu živalskih odpadkov pri uporabnikih. Sklep o določitvi tarife za ceno storitev toplotne obdelave je vlada prav tako sprejela na današnji seji.
Nadzor nad izvajanjem uredbe bosta izvajala veterinarska in okoljska inšpekcija.