O-STA

Slovenija in Hrvaška parafirali pogodbo o NEK

Slovenija in Hrvaška sta danes v Zagrebu parafirali pogodbo med obema državama o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo. Pogodbo sta parafirala pooblaščena pogajalca Uroš Korže s slovenske in Roman Nota s hrvaške strani, ki sta to pooblastilo dobila na včerajšnjih sejah vlade obeh držav.

Parafiranje pogodbe pomeni konec večletnih prizadevanj, da se v novih okoliščinah samostojne Slovenije in Hrvaške uredi način skupnega izkoriščanja proizvodnih kapacitet NEK, ki je bila v sedemdesetih letih zgrajena kot skupno vlaganje elektrogospodarskih podjetij omenjenih držav.

S to pogodbo državi soglašata, da bo utemeljena nova družba NEK d.o.o., katero bosta utemeljila naslednika ustanoviteljev ELES GEN d.o.o. in Hrvaška elektroprivreda (HEP). Nova družba NEK d.o.o. bo utemeljena z družbeno pogodbo, ki je priloga meddržavne pogodbe in jo bosta podpisala direktorja obeh družb naslednikov ustanoviteljev. V tej družbi imata tako HEP kot ELES GEN polovico lastništva, z delom pa naj bi začela 1. januarja prihodnje leto.

Pogodbo naj bi v kratkem podpisala predsednika vlad obeh držav, sledi pa postopek potrjevanja v slovenskem in hrvaškem parlamentu. Pričakujemo, da bo ta postopek končan do konca tega leta in da bo pogodba začela veljati 1. januarja prihodnje leto.