O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Rezultati Javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Mestna občina Velenje

Velenje, 26. april 2016 - Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Mestna občina Velenje, je bil objavljen 15. januarja 2016 v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 2/2016, prijave nanj pa so bile možne do 15. februarja 2016.

Na javni razpis je prispelo 99 prijav. Od popolnih 96-ih prijav se jih je v sofinanciranje uvrstilo 82, in sicer 23 programov kulturnih društev, 36 kulturnih projektov, 22 projektov s področja založništva in 1 program zveze kulturnih društev. Mestna občina Velenje bo kulturne programe in projekte sofinancirala v skupnem znesku 79.350 evrov.

14 prijav se v sofinanciranje ni uvrstilo, ker ni prejelo zadostnega števila točk. V merilih za ocenjevanje in vrednotenje projektov, ki so bila sestavni del razpisne dokumentacije, je bilo opredeljeno, da bodo iz nadaljnje obravnave izločeni predlogi, pri katerih bo pričakovana višina sofinanciranja projekta s strani Mestne občine Velenje presegala 50 % celotne vrednosti projekta ter bodo v skupnem seštevku po vseh merilih dosegli manj kot 70 % točk.

Na podlagi predloga strokovne komisije je župan izdal o vsaki ustrezni prijavi posamično odločbo, s katero je odločil o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega kulturnega programa oz. projekta.

Rezultati so objavljeni na spletni strani www.velenje.si (Za medije).