O-STA

Jutri se izteče rok za oddajo pobud za podelitev občinskih priznanj

Velenje, 9. maj - Jutri, v torek, 10. maja 2016, se izteče rok za oddajo pobud za podelitev priznanj

Mestne občine Velenje v letu 2016.

Komisija za priznanja Mestne občine Velenje, ki ji v tem mandatu predseduje mag. Dragica Povh, je na podlagi Odloka o priznanjih Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje 1997, št. 2) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje 2003, št. 12) na spletnih straneh Mestne občine Velenje (www.velenje.si; Za občane/Obvestila) objavila Obvestilo o zbiranju pobud za podelitev priznanj Mestne občine Velenje v letu 2016.

Pobude za podelitev priznanj lahko vložijo občani mestne občine Velenje, združenja občanov, ki delujejo v mestni občini Velenje, in pravne osebe s sedežem v mestni občini Velenje.

Komisija je v letošnjem letu razpisala naslednja priznanja:
- Grb Mestne občine Velenje,
- Plaketa Mestne občine Velenje in
- Priznanje župana Mestne občine Velenje.

Pobuda za podelitev priznanja mora vsebovati naslov predlagatelja pobude in naslov kandidata za podelitev priznanja, naziv pričakovanega priznanja, utemeljitev in soglasje za obdelavo osebnih podatkov kandidata za podelitev priznanja.

Pobude lahko predlagatelji pošljejo na naslov Svet Mestne občine Velenje, Komisija za priznanja, Titov trg 1, 3320 Velenje, do vključno torka, 10. maja 2016, do 12. ure ali pa jih do tega datuma osebno oddajo v vložišču Mestne občine Velenje. Pobude morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako NE ODPIRAJ POBUDA. Vsak pobudnik lahko poda samo en predlog za podelitev priznanja.

Komisija za priznanja si pridržuje pravico, da po objavljenem roku prispelih ali nepopolnih pobud ne bo obravnavala.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje