O-STA

Nadaljevanje konference gospodarstvenikov alpsko jadranske regije v Vili Vipolže

V ponedeljek, 23. maja 2016 so se v nadaljevanju konference gospodarstvenikov alpsko jadranske regije V Vili Vipolže predstavili tudi številni slovenski podjetniki, ki poslujejo tudi v čezmejnem prostoru ali so v zamejski prostor prenesli svoje poslovanje. Kot glavno oviro so predstavili različna poslovna in administrativna okolja, ki onemogočajo večjo pretočnost delovanja podjetij in s tem bolj ambiciozno oblikovanje skupnega gospodarskega prostora.

V drugem delu pa so se predstavniki institucij soočili prav s temi razlikami. Branko Meh iz Obrtno podjetniške zbornice Slovenije, Goran Novković, svetovalec generalnega direktorja Gospodarske zbornice Slovenija, Felix Wieser, SGZ Celovec, Miran Breznik, Austrian Business Agency, Marian Wakounig, Ministrstvo za finance na Dunaju, Eva Štraus Podlogar, generalna direktorica Direktorata za turizem in internacionalizacijo na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Gorazd Skrt, predstavnik STO v Milanu.

Potrdili so pomembnost nadaljevanja regionalizacije slovenskega gospodarstva in izpostavili interes tudi sosednjih držav, na drugi strani pa so opozorili na izrazito nekompatibilne in neenotne davčne in administrativne sisteme. Prav regionalizacija gospodarstva omogoča večjo konkurenčno prednost na globalnih trgih.

Potrdili so pomembnost, da je potrebno utrjevati sistem zbornic, ki morajo odigrati servis svojim članom tudi pri vključevanju v skupni čezmejni gospodarski prostor.
Vsi so ocenili Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu kot izjemno pomembnega in ključnega pri zagonu tega procesa Konferenc, ki imajo za ambicijo stalno delovanje v forumu čezmejnih regij, ki bi pomenil redni dialog Slovencev doma in v zamejskem prostoru s ciljem oblikovanja učinkovitejšega poslovnega prehajanja v obe smeri in oblikovanje skupnega gospodarskega prostora.