O-STA

Gorazd Žmavc, minister Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, bo v času od 2. do 13. junija 2016 obiskal slovensko skupnost v Kanadi in ZDA

Minister bo med gostovanjem obiskal slovenska društva, domove, arhive idr. v večjih središčih slovenstva v Kanadi in ZDA kot so Toronto, Calgary, Vancouver (Kanada) ter Chicago, Pittsburgh in Cleveland (ZDA).
Obiskal bo večino najpomembnejših že desetletja delujočih slovenskih ustanov v obeh državah, ki se - še posebej v ZDA - srečujejo s problemom staranja in pomanjkanja sodelovanja mlajših generacij. Po drugi strani se bo srečal tudi s predstavniki "mladih" - tako potomci slovenskih izseljencev kot z nekaterimi novodobnimi priseljenci, ki so se iz Slovenije preselili večinoma v zadnjih dveh desetletjih.

Na tej ravni bo namen obiska iskanje novih poti za združevanje energij vseh skupin s ciljem ohranjanja slovenske identitete ter čim bolj dejavnih stikov z matično domovino.
V tem smislu bodo velikega pomena predviden obisk slovenske šole v Torontu oz. Hamiltonu, prvi obisk ministra Republike Slovenije pri slovenski skupnosti v Vancouvru, podelitev več priznanj Urada različnim ustanovam ob njihovih okroglih obletnicah (od 20- pa celo do 125-letnice delovanja), obisk slovenskega arhiva in muzeja v Jolietu (Chicago), muzeja SNPJ v Ennon Valley (Pittsburgh), srečanje s predstavniki številnih slovenskih ustanov v Clevelandu idr.
Posebnost in dodana vrednost obiska bo vrsta proslav 25-letnice slovenske državnosti, ki so jih slovenske skupnosti terminsko prilagodile ministrovemu obisku.

Minister se bo srečal tudi s predstavniki Slovensko-kanadske gospodarske zbornice v Torontu, s potomcem Slovencev Joeom Mihevcem, mestnim svetnikom Toronta, z županom Clevelanda Frankom Jacksonom, s predstavniki Slovensko-ameriškega poslovnega združenja, z vodstvoma KSKJ in SNPJ, vodilnih slovenskih zadružno-hranilniških ustanov s skupno okoli 70.000 člani v veliki večini slovenskega rodu idr.
Gostovanje se bo zaključilo z udeležbo na sprejemu ob dnevu državnosti RS na Veleposlaništvu RS v Ottawi.