O-STA

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora na naslovu Koroška 37a v najem

Velenje, 30. maj 2016 - SAŠA inkubator, družba za podjetniško in poslovno svetovanje d. o. o., je objavil javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem.

Predmet najema je poslovni prostor na naslovu Koroška cesta 37a v Velenju, ki se nahaja v prvi etaži v poslovnem objektu PC Rudarski dom, del št. 5 v stavbi št. 266, k.o. 964 Velenje, in sicer v skupni izmeri 66,07 m2, s souporabo skupnih prostorov.

Prostori se oddajajo od 1. 6. 2016 za obdobje 1 leta, z možnostjo podaljšanja. Najemnina znaša 3 evre na m2. Pisarniški prostori so delno opremljeni, vendar primerni za takojšnji začetek opravljanja dejavnosti. Prostori imajo v souporabi skupne sanitarije, čajno kuhinjo, hodnike in vetrolov, njihova souporaba pa je všteta v najemnino. Najemnik je dolžan poleg najemnine redno plačevati tudi stroške obratovanja
(električna energija, ogrevanje, čiščenje, porabljena voda, odvoz odpadkov, komunikacije, varovanje in drugo) neposredno distributerjem oziroma upravniku. Najemnik s sklenitvijo najemne pogodbe postane zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Najemnik mora biti registriran za opravljanje poslovne in svetovalne dejavnosti in mora biti oz. postati član SAŠA inkubatorja. Prednost bodo imela mlajša in bolj perspektivna podjetja. Zainteresirane osebe naj pošljejo vlogo oz. se zglasijo osebno na naslovu: SAŠA INKUBATOR, d. o. o., Šaleška cesta 2A, 3320 Velenje.

Vsa pojasnila v zvezi z najemom in ogledom poslovnih prostorov lahko zainteresirane osebe dobijo pri prokuristki mag. Biljani Škarja. Ogled prostorov je možen ob predhodni najavi na e-naslov info@sasainkubator.si ali na telefonsko številko 03 777 71 03.