O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Zaključena obnova vodovoda v Podkraju

Velenje, 31. maj 2016 - V teh dneh so zaključena dela pri obnovi 522 metrov vodovoda v Podkraju. Prav tako smo popravili cca 500 metrov cestišča (cesta na Jakec).

Razpis je v imenu lastnic vodovoda v mesecu marcu 2016 pripravilo Komunalno podjetje Velenje. Na razpisu je bil kot najugodnejši izvajalec del izbrano podjetje NIVIG, d. o. o., iz Šoštanja s ponudbeno ceno 58.625,10 evrov (brez DDV-ja). Nadzor je izvajalo podjetje PV Invest, d. o. o., Velenje. Dela so bila končana v treh tednih.


S sanacijo vodovoda se je vsem krajanom na tem delu Podkraja zagotovila vodooskrba s primernimi tlaki.