O-STA

Telekom Slovenije prvi v Sloveniji prejel certifikat ISO 22301 za sistem upravljanja neprekinjenega poslovanja

Ljubljana, 2. junij - Telekom Slovenije je kot prva družba v Sloveniji prejel mednarodni certifikat ISO 22301:2012. Certifikat ISO 22301:2012 predstavlja mednarodni standard, s katerim podjetje izkazuje zanesljivo delovanje storitev in procesov ter hiter in učinkovit odziv ob izrednem dogodku, kar pomeni tudi manjše tveganje za daljši izpad storitev in procesov. Certifikat je družbi po temeljiti presoji podelil Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje.


Pridobitev mednarodnega standarda za kakovostno vzpostavljen sistem upravljanja neprekinjenega poslovanja predstavlja nadgradnjo doslej vpeljanih procesov za hiter in učinkovit odziv ob izrednem dogodku. "S pridobljenim certifikatom v Telekomu Slovenije dokazujemo, da svojim uporabnikom zagotavljamo zanesljivo delovanje, ob morebitnem izpadu storitev pa tudi njihovo hitro okrevanje. Hkrati s tem uvedba mednarodnega standarda predstavlja tudi zavezo za prihodnji razvoj in nadaljnje izboljševanje sistemov na tem področju", pravi Tomaž Seljak, podpredsednik uprave Telekoma Slovenije.

Predstavnik AKOS-a, Albin Poljanec, pa je ob podelitvi poudaril, da prejeti certifikat dokazuje, da lahko tudi sistemi, ki so geografsko, organizacijsko in tehnološko razpršeni, sistemsko obvladujejo svoje procese. "Sodobne informacijske družbe ni brez zanesljivih storitev elektronskih komunikacij. Sistem upravljanja neprekinjenega poslovanja to zanesljivost zagotavlja, kar pomeni, da bi bilo tovrstno dobro prakso priporočljivo uvesti tudi na ostala področja. To predstavlja tudi del družbene odgovornosti organizacij," je dejal Poljanec.

S pridobljenim certifikatom ISO 22301:2012 Telekom Slovenije izkazuje svojo poslovno odličnost. Ob tem je Telekom Slovenije v letošnjem letu uspešno obnovil tudi mednarodni standard ISO 27001, ki predstavlja standard za kakovosten in varen sistem vodenja varovanja informacij. Na ta način družba dokazuje, da se zaveda pomena najvišje stopnje varnosti, varovanja informacij in zanesljivega delovanja storitev ter da temu področju namenja veliko pozornosti.