O-STA

Minister Gorazd Žmavc pričel z obiskom med rojaki v Kanadi

Takoj po prihodu na letališče se je minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc v največjem kanadskem mestu Torontu včeraj, v četrtek, 2. junija 2016, srečal z Michaelom Changom, ministrom države province Ontario za migracije in finance.
Zahvalil se mu je za hitro priznanje Slovenije s strani kanadske vlade januarja 1992, poudaril je pomen, ki ga več kot 40.000 Slovencem v Kanadi pripisuje Slovenija, ob tem pa je opozoril na možnosti, ki jih lahko nudi pravilno sodelovanje z rojaki tudi na področju gospodarskega in drugega sodelovanja med državama.
Ontarijski gostitelj, tudi sam priseljenec s Kitajske, je Sloveniji čestital ob njeni 25-letnici ter poudaril, da je Kanada multikulturna država z etničnimi skupnostmi iz kar okoli 200 držav sveta. Kanada je do februarja sprejela 25.000 priseljencev iz Sirije in sprejeti jih namerava še vsaj 10.000, kar je lahko vzorčni model in zgled številnim državam.
Pogovori, v katerih so sodelovali tudi veleposlanik RS v Kanadi dr. Marjan Cencen, častni generalni konzul RS v Torontu John Doma in predstavnik kanadskih Slovencev v Svetu Vlade RS za Slovence po svetu Marjan Kolarič, so tekli tudi o možnostih povečanja gospodarskega sodelovanja med Ontariom oziroma Kanado in Slovenijo. Sogovorniki so ugotovili, da je možnosti še zelo veliko, pri čemer je ontarijski minister poudaril - poleg gospodarskih - predvsem možnosti sodelovanja med ontarijskimi in slovenskimi univerzami.

Minister Žmavc si je v nadaljevanju ogledal slovenski dom za ostarele Lipa, v katerem v "varovanih stanovanjih" ali v oskrbi domuje okoli sto stanovalcev, med njimi kar okoli 80% Slovenk in Slovencev. V prostorih Lipe domuje tudi Slovensko arhivsko društvo, ki je po svoji dejavnosti med najprodornejšimi slovenskimi arhivi zunaj Slovenije. Razveseljivo je, da pri delu redno pomagajo tudi študentje slovenskega rodu.

Dan je bil sklenjen s pogovorom s predstavniki Kanadsko slovenske gospodarske zbornice. Ustanova, ki je v zadnjih dveh letih oživila svoje delovanje, trenutno šteje čez sto članov, med njimi je večina kanadskih Slovencev prve in tudi druge generacije, vedno več pa je tudi mlajših, na novo prispelih slovenskih podjetnikov ter podjetij iz Slovenije. Zbornica bo možnosti sodelovanja med Kanado in Slovenijo, seveda s poudarkom na vlogi slovenskih podjetnikov v Kanadi, predstavila 21. junija na Gospodarski zbornici v Ljubljani.