O-STA

Podpis pogodbe za odkup zemljišča na območju poslovne cone

Velenje, 9. junij 2016 - Včeraj smo podpisali prodajno pogodbo za nepremičnino parc. št. 773/2, k. o. 964 Velenje v velikosti 6.092 m2 znotraj območja poslovne cone "Stara vas - Tehnološki park" v vrednosti 201.036,00 evrov.

Del predmetne nepremičnine je potreben za izgradnjo infrastrukture (toplotna postaja, trafo postaja, komunalni vodi), s preostalim delom nepremičnine, ki se nahaja ob neposredni bližini predvidene cestne infrastrukture, bo Mestna občina Velenje zaokrožila obseg lastništva svojih nepremičnin, ki bodo po izgradnji predvidene infrastrukture pripravljene za bodoče investitorje.

Skladno z veljavnim prostorskim aktom je kompleks poslovne cone v glavnini namenjen poslovnim, servisnim, proizvodnim in izobraževalnim dejavnostim in zasnovan z enotami (kareji), ki jih bo možno členiti in prilagajati dejanskim razmeram v prostoru in potrebam investitorjev.

Mestna občina Velenje je za območje 'Poslovne cone Stara vas - Tehnološki park' v decembru 2015 pridobila gradbeno dovoljenje za izgradnjo cestne in komunalne infrastrukture, trenutno pa so v izdelavi projekti za izvedbo.